Nieuws

Aaltjes en bodemschimmels gevangen in database van Best4Soil

Binnen het Europese Best4soil-netwerk waar ook WUR deel van uitmaakt is een database ontwikkeld voor aaltjes- en schimmelbestrijding. De database maakt wetenschappelijke informatie over aaltjes en bodemschimmels op een gestructureerde manier toegankelijk via een Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS). De database is beschikbaar in 22 Europese talen.

In Best4Soil is door een Europees team van onderzoekers informatie verzameld over de waardplantstatus van 138 bodemschimmels voor 48 gewassen en groenbemesters. De database bouwt voort op de database van aaltjesschema. Er staat unieke informatie in over vatbaarheid en vermeerdering van aaltjes en bodemschimmels in combinatie met groenbemesters.

Informatie vrij beschikbaar

De informatie is vrij beschikbaar. Telers kunnen hun gewassen en groenbemesters kiezen, een selectie maken van de bodemschimmels die op het bedrijf voorkomen en dan in één oogopslag zien in welke gewassen kans op schade bestaat en welke bodemschimmels worden vermeerderd door de gewassen.

Deze informatie kan van pas komen bij het kiezen van een groenbemester en afhankelijk van het gekozen groenbemestingsgewas wel of niet zorgen voor mogelijke schade in de teelt door hoge aaltjes en schimmeldruk. Door deze laatste informatie toe te passen, kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk worden voorkomen, wat kosten én het milieu spaart.

Online workshop

Telers kunnen zich nog aanmelden voor de online workshop over bodemgezondheid op 10 of 11 december. In deze gratis workshop komen onderwerpen als gewasrotatie, groenbemesters (in relatie tot de vruchtwisseling), nematoden en bodemgebonden ziekten aan bod.

U vindt alle informatie op best4soil.eu/database, waar ook video’s en factsheets over ander maatregelen voor bodemgezondheid staan.