Nieuws

Aan de slag met reststromen: Leerreis Nutriëntenkringloop

Bodem bekijken - Jing via Pixabay
Bron foto: Jing (Vrij voor commercieel gebruik Geen attributie noodzakelijk)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Reststromen
  • Interessant voor
    Groene sector
Bekijk de bronnen
Er zit meer waarde in reststromen dan we vaak beseffen. In de Leerreis Nutriëntenkringloop werken onderzoekers aan praktische oplossingen om de kringlopen beter sluitend te maken op het boerenbedrijf. Op 13 juli presenteerden Janjo de Haan en Laura van Schöll hun resultaten en gingen zij in gesprek met de community.

Wat is de Leerreis Nutriëntenkringloop?

De Leerreis Nutriëntenkringloop heeft als doel om bestaande kennis en kennis over nieuwe ontwikkelingen rondom het sluiten van de nutriëntenkringloop te verdiepen, te bundelen en over te dragen naar de landbouwpraktijk. In het KOM-project Leerreis Nutriëntenkringloop is een community samengesteld rond het gebruik van organische reststromen ter verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Het doel van deze community is uitwisseling van kennis tussen diverse nationale en regionale projecten (POP, TKI, etc.) en de kennis beter beschikbaar te maken voor de praktijk.

Effecten van organische stoftoediening op ecosysteemdiensten (Janjo de Haan)

Janjo de Haan – Onderzoeker bij Wageningen University & Research – benadrukt het belang van organische stof in de bodem. Die draagt bij aan het oplossen van diverse bodembedreigingen: de gevolgen van klimaatverandering maar ook bodemonvruchtbaarheid, bodemverdichting en de vermindering van biodiversiteit. Organische stof aanvoeren levert een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de bodem, met positieve invloed op productie, koolstofvastlegging en biodiversiteit. Er zijn risico’s op verliezen of het inefficiënt gebruik van nutriënten maar deze kunnen gemitigeerd worden door een goede keuze van meststoffen en de juiste toediening.

Als het organisch stofgehalte van de bodem goed is, levert extra organische stof aanvoeren geen extra productie op en nemen de kosten meer toe dan de baten, maar heeft het wel positieve effecten op andere bodemfuncties zoals koolstofvastlegging. Kijk de presentatie terug:

Wettelijk kader rond het gebruik van organische reststromen (Laura van Schöll)

Hoe zit het met de wettelijke kant van het gebruik van reststromen? Voor haar presentatie heeft Van Schöll organische reststromen geïnterpreteerd als gewasresten, de grootste stroom, en verder als resten van onderhoud van bijvoorbeeld slootkanten, resten uit de voedsel- en genotsindustrie en GFT-afval en keukenresten.

Beleidsmatig worden organische reststromen behandeld als een afvalstof, die nauwkeurig gemonitord moet worden. Waarom? Om de bodem en de leefomgeving te beschermen. De stof moet doelmatig beheerd worden. Bij eventueel gebruik staat de deugdelijkheid en de veiligheid van het product voorop.

Wat Van Schöll vooral nog wil meegeven, is dat lang niet alle producten in de Nederlandse Meststoffenwet zijn benoemd. Bij heel veel producten geldt dat er nog nooit een aanvraag voor is gedaan. Na zo’n aanvraag zouden ze kunnen worden opgenomen in de wetgeving. Bekijk de slides van de presentatie:

Verslag van de bijeenkomst

Meer lezen over de uitkomsten van deze onderzoeken en de belangrijkste discussiepunten die de community opbracht? Lees het door Harm ten Napel opgestelde verslag van deze bijeenkomst:

Bronnen

(4)