Nieuws

Aanbevelingen voor groene dagbesteding

Groene dagbesteding voor mensen met dementie of verstandelijke beperking is in opkomst. Door in het groen bezig te zijn bouwen ze sociale contacten op en krijgen ze structuur in hun leven.

Er zijn steeds meer initiatieven voor groene dagbesteding. Je kunt denken aan een stadsboerderij die dagbesteding aanbeidt, vepleeghuizen die hun tuin openstellen voor dagbesteding of wijkbewoners die met andere partijen dagbesteding bieden in een buurttuin. De mensen die er komen, mensen met dementie, met een verstandelijke beperking of met psychische problemen, kunnen er tuinieren, dieren verzorgen, wandelen of meedoen aan huishoudelijke of creatieve activiteiten.

Ervaringen

Uit onderzoek blijkt dat die mensen er geactiveerd worden, sociale contacten hebben en structuur in hun leven krijgen. Bovendien worden mantelzorgers ontlast zodat ze tot rust kunnen komen. In samenwerking met het het Instituut voor Natuureducatie (IVN) hebben onderzoekers van Wageningen University & Research, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kennis en ervaringen van verschillende aanbieders van groene dagbesteding gebundeld in de factsheet 'Groene dagbesteding in de stad'.

Waarde

Voor hun onderzoek interviewden ze mensen met dementie, mantelzorgers, aanbieders van groene dagbesteding en beleidsmedewerkers van gemeenten. Ze keken daarbij welke vormen van groene dagbesteding er zijn. Wat zijn de kenmerken? Wat is de waarde van groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie en hun mantelzorgers?

In het algemeen vindt men dat mensen met dementie tijdens groene dagbesteding in de stad zinvol bezig kunnen zijn. Ook beleidsmedewerkers van gemeenten zien de waarde. Mensen met dementie bewegen zo meer, komen buiten en zijn maatschappelijk actief. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat de aanbieders tegen verschillende uitdagingen aanlopen.

Aanbevelingen

Zo zijn mensen met dementie en hun mantelzorgers vaak niet bekend met mogelijkheden van groene dagbesteding in hun directe omgeving. Daarom is een van de aanbevelingen dat de aanbieders hun initiatieven beter kenbaar moeten maken. Andere aanbevelingen zijn dat gemeentes moeten zorgen voor diversiteit in het aanbod van dagbesteding, zorgprofessionals zouden gebruik kunnen maken van groen bij zorginstellingen. Aanbieders van groene dagbesteding zouden hun ervaringen meer kunnen delen.

Een handreiking 'Aan de slag met groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementia' zet aandachtspunten op een rij. Bovendien is er een stappenplan voor de opstart van een initiatief voor groene dagbesteding in de stad.

(Bron foto: Pixabay)