Nieuws

Aanbod lesmateriaal droogte bij Groen Kennisnet

Nederland krijgt vaker te maken met droogte. Daarom wordt het steeds belangrijker om te leren hoe we met droogte om moeten gaan. Ook voor het onderwijs is er veel materiaal beschikbaar over de droogteproblematiek.

In Nederland valt op jaarbasis meer neerslag dan er verdampt. Maar in de zomermaanden ontstaat vaak een neerslagtekort, wat tot droogte kan leiden. Droogte heeft gevolgen voor landbouw, natuur en samenleving. Via lesmateriaal kunnen leerlingen kennismaken met de problematiek.

Wikiwijs

Groen Kennisnet ontsluit via de Kennisbank bijvoorbeeld diverse Wikiwijs-arrangementen over water en droogte. Zo gaat de droge hete zomer van 2018 dieper in op de gevolgen van droogte. Verzilting en de gevolgen van droogte op planten komen hier aan bod. Waterschaarste gaat dieper in op het verschil tussen fysieke en economische waterschaarste en de watervoetafdruk. Droogte oranje gaat dieper in op droogte in Nederland en de gevolgen daarvan in de kust- en rivierengebieden.

Workshops en lespakketten

Via het Wetenschapsknooppunt van de Wageningen University & Research kun je o materiaal vinden over water, droogte en klimaat. Zo vind je daar lesmateriaal over Ons klimaat en gaat het lespakket Earth Rocks dieper in op de extremiteiten in het weer zoals droogte en extreme regenval. Ook bieden zij de mogelijkheid om in basisonderwijs een wetenschapper voor de klas te halen en zo te leren over klimaatverandering en de gevolgen daarvan.

De website Watereducatie biedt ook lesmateriaal aan voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs dat in het teken staat van water en klimaat. KlasCement biedt een interessant lespakket aan over droogte als natuurramp. Dit lespakket richt zich meer op internationale droogte-rampen.

Het aanbod lesmateriaal over water en droogte vind je ook in het dossier Droogte van Groen Kennisnet.

(Bron foto: Peter H via Pixabay)