Nieuws

Aandacht voor dierenwelzijn bij bescherming haaien

Het EU haaienactieplan is in eerste instantie bedoeld om kwetsbare soorten te beschermen. Een aantal maatregelen in het plan dragen ook bij aan verbetering van het dierenwelzijn bij de vangst.

Haaienbrief aan de Tweede Kamer

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) stuurde deze maand de al eerder aan de Partij voor de Dieren (PvDD) toegezegde ‘haaienbrief’ aan de Tweede Kamer. In de brief gaat hij in op onder meer de bescherming van haaiensoorten en de regulering van vangsten. De staatssecretaris is groot voorstander van navolging van en waar nodig aanvullende acties op het EU haaienactieplan uit 2009. Elementen uit dit plan zijn:

a) de uitbreiding van de data collectie verordening, waardoor beter inzicht wordt verkregen in de vangsten van haaien en roggen op soortniveau;
b) waar nodig het reduceren van de vangstmogelijkheden voor haaien en roggen, met name diepzeehaaien, doornhaai en roggen;
c) het verbieden van het aan boord hebben van kwetsbare soorten zoals de haringhaai;
d) het verbieden van tuigen die veel kwetsbare soorten bijvangen;
e) het stimuleren van het terugzetten van haaien en roggen met een grote kans van overleven;
f) de aanscherping van het ontvinverbod.

Vooral de laatste twee maatregelen hebben grote betekenis voor het verminderen van de aantasting van dierenwelzijn bij de vangst. Het voorgestelde ontvinverbod, gericht op het laten stoppen van de praktijk waarbij haaien regelmatig levend ontdaan worden van hun vinnen en vervolgens ook levend overboord worden gezet, is nog niet ingevoerd vanwege Spaanse en Portugese oppositie tegen de maatregel.

Nederlands beleid

Het Nederlands beleid is met name gericht op het vergroten van kennis over haaien en roggen, het identificeren van gebieden waarop nog kennis vergaard moet worden en het verspreiden van kennis. Bij dit alles speelt het onderzoeksinstituut IMARES een belangrijke rol. Dit najaar zal de staatssecretaris de Europese Commissie vragen het beleid te evalueren en eventueel aan te passen.


(Bron foto: Blue Sphere Media)