Nieuws

Aandacht voor dierenwelzijn tijdens ruimingen Q-koorts

Minister Verburg van LNV heeft een commissie ingesteld die controleert of dierenwelzijn voldoende in acht wordt genomen tijdens de ruimingen in het kader van de Q-koorts bestrijding.

De welzijnscommissie bestaat uit Henk Vaarkamp (voorzitter van de Raad voor Dieraangelegenheiden) en Frauke Ohl (hoogleraar bij het departement Dier, Wetenschap en Maatschappij aan de Universiteit Utrecht).

Volgens de welzijnscommisie verloopt het ruimen op een voor het dierenwelzijn verantwoorde manier. De Welzijnscommissie is in de eerste 2 weken bij vijf ruimingen aanwezig geweest. De commissie heeft vastgesteld dat het dierenwelzijn door alle betrokkenen goed in acht wordt genomen. Het vastgestelde tweestappenprotocol van eerst verdoven en dan euthanaseren voorkomt onrust en pijn bij de dieren, ook bij de niet te ruimen dieren


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)