Nieuws

Aandacht voor diergezondheid tijdens weidegang

Nadat je koeien een aantal jaren op stal hebt gelaten, vraagt het beginnen met weidegang de nodige aandacht van bijvoorbeeld de vitaminen- en mineralenvoorziening, kwaliteit van het drinkwater en wormbesmettingen.

Het zo maar de staldeuren openzetten is niet verstandig, schrijft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in het artikel 'Weidegang en diergezondheid'. Zo kunnen graslanden via organische mest besmet raken met paratbc of salmonella. Dat risico is groter wanneer je mest van andere bedrijven aanvoert. Daarom kun je zulke percelen beter niet voor beweiding gebruiken, of je gebruikt de eerste snede om in te kuilen.

Vitaminen en mineralen

Een ander aandachtspunt is de mineralen en vitaminevoorziening. Door mineralentekorten kan de weerstand van koeien verminderen. Je zou een tekort kunnen voorkomen door bij te voeren met krachtvoer. Via tankmelkonderzoek kun je inzicht krijgen in de jodium-, selenium- zink- en kopervoorziening. Ook is het raadzaam de kwaliteit van het drinkwater te meten. De GD biedt een drinkbakcheck waarbij het water wordt onderzocht op bijvoorbeeld nitriet, natrium, ijzer, mangaan en andere parameters.

Wormen

Bij beweiding kunnen koeien besmet raken met wormen zoals maagdarm- en longwormen. Wil je weerstand opbouwen tegen wormen, dan moet je beginnen bij jongvee. Om die weerstand op te bouwen is het belangrijk dat de kalveren in beperkte mate worden blootgesteld aan die wormen. Maar besmetting met leverbot moet je altijd voorkomen. Of er een besmetting is, kun je te weten komen door een jaarlijks onderzoek op antistoffen in de melk.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(8)