Nieuws

Aandacht voor het welzijn van de geit

Een geit die over voldoende goed voer beschikt, zit meestal goed in haar vel. Maar er zijn meer factoren die het welzijn van geiten beinvloeden. Verminderde zorg kan leiden tot stress bij dieren. Het kan zelfs een voorportaal zijn van dierverwaarlozing of diermishandeling.

Een geit die zich goed voelt is niet te dik, niet te mager en heeft een mooie aaneengesloten vacht. Een geit voelt zich goed wanneer er voldoende voer beschikbaar is en natuurlijk gedrag kan vertonen: grazen en herkauwen. Maar als de kwaliteit of kwanititeit van het aangeboden voer onvoldoende is, zal een geit stress ervaren. Er is dan sprake van zorgononthouding, aldus vakblad Geitenhouderij in het artikel 'Signalen van verminderde zorg, verwaarlozing of mishandeling.'

Stress

Zorgonthouding is niet hetzelfde als dierverwaarlozing of dierenmishandeling. Zorgonthouding leidt wel tot stress bij geiten. Het vakblad omschrijft stress als een aantasting van het dierenwelzijn. Bij dierenmishandeling gaat het een stap verder. Het gaat dan om het veroorzaken van pijn of letsel die de gezondheid of het dierwelzijn benadelen. Wat dierverwaarlozing is, is wat minder duidelijk omschreven.

Signalen

Er zijn wel signalen die kunnen wijzen op dierverwaarlozing zoals het vermageren van de veestapel, een rommelig erf of de aanwezigheid van kreupele of bevuilde dieren. De oorzaken van verminderde zorg of verwaarlozing kunnen divers zijn. Een geitenhouder kan in financiële zorgen zitten, gezondheidsproblemen hebben of te maken hebben met ernstig familieleed. Het is daarom belangijk niet te snel met een oordeel klaar te staan. Wel moet je de signalen serieus nemen.

Melding

Je kunt in geval van ernstige verwaarlozing aan de bel trekken door 114 te bellen of een melding te doen bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren. Zonodig wordt de politie, de Dierenbescherming, de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ingeschakeld.

(Bron foto: Thinkstock )