Nieuws

Aandachtspunten bij uitbesteden jongveeopfok

Om kosten te besparen, kun je als melkveehouder de opfok van jongvee uitbesteden. Bovendien hoef je zo niet te investeren in extra stalruimte. Maar als je de jongveeopfok uitbesteedt, moet je goede afspraken maken. Wie blijft eigenaar van het dier?

Veel melkveebedrijven zijn gegroeid, waardoor arbeid of stalruimte een beperkende factor wordt, schrijft vakblad Management&Techniek. Je kunt natuurlijk personeel in dienst nemen, of stalruimte bijbouwen. Maar je kunt ook de opfok van het jongvee uitbesteden. In het artikel 'Maak goede afspraken bij het uitbesteden van jongveeopfok' zet het vakblad een aantal aandachtspunten op een rij. Waar moet je aan denken bij de uitbesteding van jongveeopfok?

Kosten

Het is belangrijk dat je goede afspraken maakt over de financiele vergoeding. Of over de leeftijd en de conditie van de kalveren op het moment van verplaatsing. Het vakblad noemt enkele getallen voor de kosten van jongveeopfok. Op basis van cijfers van de Vlaamse Boerenbond variëren die kosten van € 1005 per kalf (of € 1,27 per dag) tot € 1794 per kalf of € 2,27 per dag. In het geval dat nieuwbouw nodig is, mest elders moet worden afgezet en ruwvoer moet worden aangekocht zijn de kosten het hoogst. Je kunt kosten van jongveeopfok berekenen met het programma Jonkos.

Contract

Naast de financiële vergoeding zijn er meer zaken waar je afspraken over moet maken. Hoeveel kalveren fok je op op jaarbasis? Wie onthoornt de kalveren? Wie bepaalt het rantsoen? Wie doet tochtcontrole? En wat doe je als dieren ziek worden?

Het is zinvol de afspraken in een contract vast te leggen, schrijft het vakblad, want er komen veel zaken kijken bij de uitbesteding van jongveeopfok.

(Bron foto: Pixabay)