Menu
Nieuws

Aandachtspunten ventilatie voor stalklimaat

Een optimaal stalklimaat helpt de ziektedruk onder controle te houden. Een juiste wijze van ventileren is daarbij van groot belang. VeeteeltVlees noemt diverse aandachtspunten. Zo is het het beste om de stal te bouwen met de lange gevel loodrecht op het Zuidwesten.

false

false

false

false

false