Nieuws

Aandachtspunten ventilatie voor stalklimaat

Een optimaal stalklimaat helpt de ziektedruk onder controle te houden. Een juiste wijze van ventileren is daarbij van groot belang. VeeteeltVlees noemt diverse aandachtspunten. Zo is het het beste om de stal te bouwen met de lange gevel loodrecht op het Zuidwesten.

‘Op die manier kun je de beste dwarsventilatie garanderen’, legt Suzy Van Gansbeke, werkzaam als onderzoeker bij de Vlaamse overheid uit in het vakblad (artikel: ‘Ventilatie als basis voor goed stalklimaat’).

Natuurlijk ventileren

Een ander aandachtspunt betreft de ventilatieopening in de stal die volgens Van Gansbeke moet zijn aangepast ‘in functie van de warmteproductie van de dieren’. In het vakblad noemt zij een vuistregel waarmee de grootte van de opening berekend kan worden. In het vakblad worden vele maatregelen genoemd die getroffen kunnen worden voor optimale ventilatie en verdere stalinrichting, variërend van de plek die het jongvee moet krijgen en type nokken tot het gebruik van windzeilen en mechanisch ventileren. Ook wordt stilgestaan bij signalen die aangeven dat er iets niet goed zit met de verluchting in de stal.

Mechanisch ventileren: deskundigenwerk

Over mechanisch ventileren is eerder het artikel ‘Mechanisch ventileren vereist perfecte stal’ verschenen in vakbald Veeteelt. Daarin adviezen, onder meer betreffende de luchtsnelheid en nadelen en voordelen. Een in het artikel geciteerde deskundige wil in het midden laten of mechanisch ventileren beter is dan natuurlijk ventileren. Volgens hem moet mechanisch ventileren aan deskundigen worden overgelaten.


 

(Bron foto: Thinkstock)