Nieuws

Aanhang natuurclubs daalt

Natuur- en milieuorganisaties hebben opnieuw minder leden, blijkt uit cijfers van het Vara-programma Vroege Vogels. Hoe kan dat?

Gezamenlijk hebben de organisaties nu 3.817.711 leden, dat zijn er 65.397 minder dan afgelopen jaar. In rap tempo is de aanhang voor natuur en milieu afgenomen. Op het hoogtepunt, in 2003, hadden alle clubs samen nog een aanhang van 4,1 miljoen leden. Volgens de organisaties heeft de afname vooral te maken met de financiële crisis. Maar zouden er ook andere oorzaken kunnen zijn? Een zoektochtje met Groen Kennisnet.

Minder natuurwaardering door jongeren

Groen Kennisnet zoekt automatisch in verschillende relevante bronnen, zoals ARTIK+ (diverse tijdschriften) en Alterra-rapporten. De trefwoordcombinatie aanhang natuurorganisaties levert 36 resultaten. Volgens een achtergronddocument van de Natuurbalans uit 2006 geven jongeren een lagere waardering aan het landschap. Ze vinden het nauwelijks de moeite waard om cultuurlandschappen te behouden en natuur wordt door jongeren als veel saaier ervaren. Zou de afname van de aanhang ook met vergrijzing te maken kunnen hebben?

Natuurbeleven is als aanleren van een taal

Daar lijkt het wel op. “De achterban van de meeste geïnterviewde organisaties is op zich heterogeen”, zo staat in een ander achtergronddocument te lezen, “maar niet representatief voor de samenleving. Er is volgens sommige respondenten sprake van vergrijzing en een zeer klein deel is allochtoon”. Onderzoekster Agnes van den Berg (Rijksuniversiteit Groningen) onderzoekt natuurbeleving bij jongeren, zo staat in het Vakblad Natuur bos landschap.

“Japanse onderzoekers hebben bijvoorbeeld al gevonden dat stadsbewoners die in hun jeugd weinig natuurervaringen hebben gehad, aanmerkelijk minder gunstige lichamelijke reacties vertoonden op natuurprikkels… Ergens tussen de 8 en 12 jaar doorloopt een kind een kritische fase waarin hij een band met de natuur opbouwt. Vergelijk het met de fase waarin taal wordt aangeleerd; missen ze die periode, dan krijg je wolfskinderen die nooit meer leren praten.”

Slootje springen in de stad

Met verschillende projecten proberen natuurorganisaties en anderen om jongeren weer bij natuur te betrekken. Via adoptieprojecten bijvoorbeeld, maar ook kinderdagverblijven werken aan natuurbeleving. Zo heeft SKSG Kinderopvang een project waarbij kinderen speelplaatsen natuurlijk worden ingericht. Hoe effectief zulke projecten zijn hangt mede af van hoe je kijkt. Het initiatief Connect your nature leidde bijvoorbeeld tot meer waardering, maar niet tot meer verbondenheid met de natuur.

Oerrr

Natuurmonumenten mikt nu op jongeren via het programma Oerrr. Hoe effectief Oerrr is staat nog niet op Groen Kennisnet. Maar, wie weet, volgens Vroege Vogels kon de Natuurmonumenten 4.500 nieuwe leden bijschrijven.


(Bron foto: Pixabay)