Menu
Nieuws

Aanleg van boskersen-proefveld in de Flevopolder met oog op klimaatverandering

Eind 2018 heeft het CGN-cluster bomen samen met Staatsbosbeheer een proefveld met boskers aangelegd. Boskers is één van de bosboomsoorten waarover informatie over de cultuur- en gebruikswaarde wordt verzameld in toetsproeven. Met deze kennis wordt toelating van snelgroeiend, klimaatbestendig en gezond uitgangsmateriaal in de Rassenlijst voor Bomen ondersteund.

false

(1)