Nieuws

Aanleg van boskersen-proefveld in de Flevopolder met oog op klimaatverandering

Eind 2018 heeft het CGN-cluster bomen samen met Staatsbosbeheer een proefveld met boskers aangelegd. Boskers is één van de bosboomsoorten waarover informatie over de cultuur- en gebruikswaarde wordt verzameld in toetsproeven. Met deze kennis wordt toelating van snelgroeiend, klimaatbestendig en gezond uitgangsmateriaal in de Rassenlijst voor Bomen ondersteund.

Bomen zullen zich moeten aanpassen aan veranderende klimaatomstandigheden om op hun standplaats te overleven. De meeste toetsproeven die in het verleden zijn aangelegd voor het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek, zijn echter niet aangelegd met het doel de respons op klimaatverandering te toetsen. Nu zijn er herkomsten nodig die beter toegerust zijn op toekomstige klimaatverandering.

Voor deze nieuwe proef met Boskers (Prunus avium) herkomsten is daarom ook gekeken naar het klimaat in de gebieden waar het plantmateriaal vandaan komt. Zo zijn met de hulp van een “climate matching tool” ook herkomsten geselecteerd gericht op het verwachte klimaat. De herkomsten die in deze proef zijn aangeplant zijn afkomstig uit België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Als vergelijkingsmateriaal zijn ook herkomsten uit Nederland meegenomen.

Van proef naar klimaatslim bosje

De proef is aangelegd in de Flevopolder op een terrein van Staatsbosbeheer. In totaal zijn 17 herkomsten aangeplant die de komende jaren met elkaar vergeleken zullen worden voor eigenschappen als overleving, groei, tijdstip van uitlopen, gezondheid en houtkwaliteit. Er is ook een duplo van de proef aangelegd in landschapspark Lingezegen in Gelderland. Daarnaast worden vergelijkbare proeven met hetzelfde plantmateriaal aangelegd in Duitsland en België. Het plan is de proef minimaal twintig jaar te volgen. Bomen die zich goed kunnen aanpassen en goed groeien zullen uiteindelijk overblijven in het proefveld, en zo kan het proefveld na afloop uitgroeien tot een klimaatslim bosje.

(Bron foto: CGN)