Nieuws

Aanleg van een voedselbos kost tijd

Samenvatting
  • Onderwerp
    Ervaring Aanleg Voedselbos
  • Interessant voor
    Multifunctionele Landbouwer
Bekijk de bronnen
Dat de aanleg van een voedselbos tijd kost, blijkt uit de ervaringen van Jan de Vries uit Oude Bildtzijl. Hij was in 2015 een van de initiatiefnemers van het 'Voedselbos Ouwe Syl' die een plan maakte voor een voedselbos. In een artikel in Boomzorg vertelt hij over zijn ervaringen.

In 2015 volgde Jan de Vries een opleiding over permacultuur bij Permacultuur School Nederland. Tijdens die opleiding kreeg hij de opdracht een jaar te werken aan een project. Het dropsbos in Oude Bildtzijl, in het noorden van Friesland, leek hem een mooi project voor zijn studie, schrijft vakblad Boomzorg in een artikel. Hij maakte in eerste instantie zijn plannen op papier. Nadat hij contact opnam met Dorpsbelang, Landschapsbeheer Friesland en de gemeente het Bildt, bleek dat er wel belangstelling was voor zijn idee. Binnen de korste keren was er een team van twintig vrijwilligers en werd er een Stichting Voedselbos Ouwe-Syl opgericht.

Wet Natuurbescherming

Maar daarmee was het voedselbos - dat zo'n 1 hectare groot is - nog niet gerealiseerd. In het artikel vertelt De Vries waar hij tegen aan liep. Hoewel het bos eigendom was van Staatsbosbeheer, was de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud. Hij had dus te maken met meerdere partijen. Daarnaast moest hij contact opnemen met de provincie in verband met de aanvraag van ontheffingen voor de Wet Natuurbescherming. Omdat het een bos in het het buitengebied betreft, is hij volgens die wet gehouden aan herinplant wanneer er bomen gerooid moet worden. Bovendien moest hij inventariserend onderzoek uitvoeren naar aanwezigheid van beschermde soorten.

Een volgende stap was de aanvraag van subsidies. Op basis van het projectplan is een financiële ondersteuning toegezegd door de provincie Friesland, van het dorpenfonds en van enkele kleinere stichtingen.

Sociale cohesie

Omdat de stichting versterking van de sociale cohesie van het dorp en overdracht van kennis als doelen van het voedselbos ziet, is er contact gelegd met de basisischool. De jeugd wordt zo betrokken bij de aanleg van het voedselbos: bij de aanplant of bij het maken van nestkastjes en insectenhotels. De Van Beets Groengroep, die werkt met verschillende medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, ziet het voedselbos als een uitgelezen plek om er in mee te werken.

In het voedselbos zijn in december 2020 - meer dan vijf jaar na het eerste initiatief - de eerste fruitbomen aangeplant, zo meldt de stichting op de eigen website. en in maart werd een kar vol bessenstruiken geplant.

'Dat de aanleg een paar jaar duurt, geeft niks,' zegt De Vries in het artikel in Boomzorg. ' Zo'n permacultuurproject leg je aan voor de komende honderd tot tweehonderd jaar, dus we hebben nog even,'

(Bron foto: Couleur via Pixabay)

Bronnen

(3)