Nieuws

Aanmelden voor eco-regeling 2024

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Samenvatting
  • Onderwerp
    veehouderij, tuinbouw, akkerbouw
  • Interessant voor
    veehouders, tuinders, akkerbouwers, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
Jaarlijks kan je je bedrijf aanmelden voor eco-activiteiten om GLB-subsidie te ontvangen. Door middel van een puntensysteem bepaal je als ondernemer tot op welk niveau je je wenst in te zetten. Vanaf 2023 gelden er nieuwe basisvoorwaarden waaraan jouw bedrijf dient te voldoen om aanspraak te maken op de basispremie.

De eco-regeling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) biedt verschillende mogelijkheden om natuurinclusieve, duurzame en kringloopgerichte activiteiten op het bedrijf te vergoeden. 

Beslissing en uitbetaling 2023 

Vanaf 15 oktober tot 30 november kunnen nog eventuele wijzigingen doorgevoerd worden en moet definitief aangevraagd worden. Vanaf 1 december 2023 tot 30 juni 2024 worden de aanvragen gekeurd en uitbetaald.

Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat deze video niet getoond kan worden. Vink marketing aan in uw cookie-instellingen en ververs deze pagina om de video te tonen.
Webinar Groen Kennisnet: het nieuwe GLB en de eco-regeling

Bron: Groen Kennisnet

Eco-regeling 2024 

Tot 2027 is elk jaar opnieuw de mogelijkheid om deel te nemen aan de eco-regeling. De aanmeldingen van 2024 kunnen ingevoerd worden in de Gecombineerde opgave van 2024 en definitief gemaakt worden in het najaar van 2024.
De RVO werkt op dit moment aan nieuwe kaartlagen voor landschapselementen en bufferstroken. Deze kaarten zullen de aanvraag voor 2024 makkelijker maken. De kaartlagen zijn beschikbaar vanaf februari 2024.  

Eco-regeling 2025 

De subsidieaanvraag van 2025 mag tegelijkertijd met de aanvraag van 2024 worden ingevoerd. Fijn. Zo kan je beter vooruitplannen en kijken of je bijvoorbeeld de stap van brons naar zilver, of zilver naar goud kunt gaan maken. 

Meer informatie

(2)