Nieuws

Aannemen mensen met beperking ook economisch interessant

Werkgevers moeten samen eind 2015 in totaal 6.000 extra banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor groenbedrijven kan dit economisch en sociaal interessant zijn.

Lukt het Nederlandse bedrijven niet om de extra banen te scheppen, dan komt er een wettelijk quotum. Dat hebben de sociale partners afgesproken met minister Asscher van SZW. Het gaat om banen voor mensen die wel kunnen werken, maar vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimum loon te verdienen.

Verkooppunt

In het artikel 'Geef mensen met een beperking kans op een goede toekomst' geeft Edwin van den Berghen, algemeen directeur van sociaal werkbedrijf Dethon in Zeeuws-Vlaanderen, aan dat het in dienst hebben van deze mensen een belangrijk verkooppunt kan zijn.

“Organisaties met méér dan 25 mensen in dienst kunnen via opdrachten aan een groenvoorziener of hovenier invulling geven aan de baanafspraken", zegt hij. "Die groenbedrijven zetten daar dan participatiebanen voor in. Zo voorkom je dat er straks een quotumverplichting komt. Je hoeft de mensen niet vast in dienst te nemen. Dat kan via detachering of een tijdelijk contract en ook voor een beperkte periode.”

Sociaal beleid

Robert Smid, directeur/eigenaar van Du Pré Groenprojecten uit Helmond, denkt vanuit oplossingen. "Ik ga graag met partijen aan tafel om op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen naar een bestek te kijken. Als een opdrachtgever mij een deel van een werk gunt, kijk ik graag hoeveel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ik op jaarbasis kan inzetten. (...) Met het bedrijf streven we naar tevreden personeel en tevreden klanten. Ons sociale beleid maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.”

Informatie

Werkgeversvereniging AWVN ondersteunt (groepen) werkgevers. Organisaties die ruimte willen maken voor mensen met een beperking kunnen zich aanmelden op www.werkgeversgaaninclusief.nl. Hier vinden zij veel informatie over wet- en regelgeving, goede voorbeelden en tips. 


Bron foto: Thinkstock