Nieuws

Aanpak biodiversiteit binnen de zuivelketen

Hoe kunnen melkveebedrijven bijdragen aan de biodiversiteit? Onder andere door elkaar aan te spreken op verantwoordelijkheden en door rekening te houden met de verschillende ondernemersstijlen.

In het rapport ‘Routekaart biodiversiteit: aanbevelingen voor de aanpak van biodiversiteit binnen de zuivelketen’ worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar maatregelen waarmee melkveebedrijven kunnen bijdragen aan biodiversiteit. Ook de houding van melkveehouders ten opzichte van duurzaamheidsdoelen en mogelijkheden om in de toekomst gerichter te werken aan biodiversiteitsdoelen komen aan bod.

Systematiek

De makers van het rapport komen met een negental aanbevelingen. Vier daarvan hebben betrekking op de systematiek om te werken aan biodiversiteit:

  • Bouw het ambitieniveau geleidelijk op. Leg in de beginfase accent op meer aandacht voor de bodem en vervolgens naar het managen van het bodem-plant-ecosysteem. Daarna is het nog maar een kleine stap voor melkveehouders om te werken aan het brede begrip biodiversiteit.

  • Bied voldoende maatregelen aan voor een diversiteit aan bedrijfssituaties en ondernemersstijlen Laat melkveehouders nadenken over hoe het werken aan biodiversiteit past bij de eigen ambities en welke maatregelen passen bij de eigen bedrijfssituatie en ondernemersstijl.

  • Zorg voor meer kennis over de bodem-plant-systeembenadering door een programma te starten dat gericht is op onderzoek en kennisverspreiding rond de invloed van bodembeheer op biodiversiteit, gewasopbrengsten en economie.

  • Stel samen met melkveehouders een definitie voor biodiversiteit op die aansluit bij de belevingswereld van melkveehouders (een boerendefinitie).

Communicatie

Op het gebied van communicatie wordt onder andere aanbevolen om voor een communicatiestrategie en –plan te zorgen dat uitgaat van verschillende segmenten binnen de groep melkveehouders, zoals de pioniers, de groep die voortdurend bij wil zijn (up to date melkveehouders) en de afwachters.

Andere aanbevelingen zijn om te zorgen voor intensieve samenwerking met erfbetreders, bodemvruchtbaarheid centraal te stellen in de communicatie en melkveehouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale bodem en het behoud van natuur en landschap in hun omgeving.


Bron foto: Thinkstock