Menu
Nieuws

Aanpak erfemissie bollenteelt

In het najaar van 2016 zetten de eerste groepen van bloembollentelers in het project 'Schoon erf, schone sloot' de stap om emissie van bestrijdingsmiddelen aan te pakken. Telers op de Zuid-Hollandse eilanden zien de voordelen: 'Je krijgt handvatten aangereikt'.

false

Publicaties

(6)