Nieuws

Aanpak invasieve exoten in natuurgebieden

Exotische planten die zich hier snel verspreiden kunnen nadelen opleveren voor de biodiversiteit en voor de volksgezondheid. Natuurbeheerders buigen zich over de bestrijding van deze invasieve exoten.

Voorbeelden van invasieve exotische planten waar mensen last van kunnen hebben, zijn de reuzenbereklauw (brandblaren) en Ambrosia (hooikoortsplant). Andere planten of struiken verdringen inheemse soorten in zulke mate dat het hele ecosysteem verandert. Ook kunnen woekerende oeverplanten, zoals waternavel, de doorstroom belemmeren van watergangen. Hoe deze soorten het beste te bestrijden zijn, was het thema van een workshop van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE).

Effectieve bestrijding

De presentatie van Henk Siebel van Natuurmonumenten behandelt verschillende strategieën voor de aanpak van invasieve exoten in bos- en natuurgebieden. Het is belangrijk de planten vroeg te ontdekken, bepleit hij, voordat ze problemen op gaan leveren en de kosten oplopen. Ook moeten natuurbeheerders goed afwegen welke soorten te bestrijden. Siebel geeft vervolgens voor een aantal struiken, bomen, landplanten en oeverplanten de mogelijke aanpak aan.

Ambrosia

In de presentatie Beheer van uitheemse probleemplanten van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) staat de aanpak van oeverplanten en Ambrosia centraal. Het artikel Exotenaanpak: snelle aanpak waar nodig in het Vakblad Natuur Bos Landschap (maart 2013) geeft een lijst met exoten en de problemen die ze kunnen geven. Ook geeft het artikel tips voor de bestrijding.


(Bron foto: Pixabay)