Nieuws

Aanpak salmonella bij pluimvee

Besmettingen van pluimvee met salmonellabacteriën hebben effect op de volksgezondheid. Eten van besmet kippenvlees kan leiden tot voedselvergiftiging. De aanpak van Salmonella Java blijkt lastig.

De bacterie Salmonella Java (Salmonella paratyphi var. Java) blijkt een hardnekkig probleem bij sommige vleeskuikenbedrijven en soms bij vermeerderingspluimvee. Omdat blijkt dat besmette pluimveebedrijven maar moeilijk afkomen van deze bacterie, zet de gezondheidsdienst voor dieren (GD) kennis op een rij in het artikel 'S. Java: aanpak van hardnekkig probleem'.

Voedselvergiftiging

Salmonellabacteriën in vlees of eieren kunnen bij consumptie lijden tot voedselvergiftiging. Mensen worden ziek, krijgen darmklachten of diarree. Salmonella wordt aangemerkt als een zoönose. Pluimveehouders zijn daarom verplicht besmettingen van Salmonella te melden.

Salmonella

Salmonella Java is een bacterie die met name bij vleeskuikens voorkomt en af en toe de kop opsteekt. Agrimatie meldt dat er in 2013 veel besmettingen met deze bacterie waren. Salmonella Java is voor de volksgezondheid minder van belang dan andere Salmonella bacteriën zoals S. enteritidis of S. typhimurium. En kippen worden er ook niet ziek van. Toch moet je als pluimveehouder die bacterie bestrijden, en dat blijkt lastig.

De bacterie kan zich op veel manieren verspreiden. Dat kan via mensen, ongedierte, insecten of voorwerpen die de stal ingebracht worden. Na besmetting vermeerdert de bacterie zich razendsnel. Binnen een week kan een heel koppel besmet zijn met de bacterie.

Hygiëne

Belangrijk is besmetting van de bacterie te voorkomen. Je moet een reeks van maatregelen doorvoeren om verspreiding tegen te gaan. Die maatregelen, samengevat met de term 'biosecurity' doe je om verspreiding binnen het bedrijf te voorkomen en om besmetting tussen bedrijven te voorkomen. Vakblad Veehouder & Veearts benadrukt de schoonmaak van de stal in het artikel 'Stal een keer ziekenhuis schoon maken'. Zorgvuldig reinigen is het devies. De GD wijst op de rol die riolering kan spelen bij besmetting. Daarom zou je putdeksels af moeten dichten. Besmetting voorkomen begint met goede hygiëne.

(Bron foto: Shutterstock)