Menu
Nieuws

Aanpak van knopkruid in biologische teelt

Knopkruid is een problematische onkruidsoort omdat de bestrijding zo lastig is, met name in biologische teelten. De plant produceert veel zaad, en afgesneden plantendelen kunnen vrij makkelijk opnieuw wortelen.

false

Publicaties

(6)

Links

(1)