Nieuws

Aanpakken resistentievorming antibiotica

Sneller inzicht in de gevolgen van alternatieven voor antibiotica, zal het gebruik van antibiotica in de pluimveesector sneller doen dalen.

Het probleem van antibioticumresistentie vormt een grote bedreiging, die ook de veehouderij sterk onder druk zet. Niet iedereen is zich echter bewust van het gevaar van antibioticumresistentie. Een van de manieren om meer bewustwording te creëren is om voor de sector middelen en tools te ontwikkelen om meer onderbouwd en rationeel met antibioticumgebruik op het bedrijf om te gaan. In het artikel ‘Resistentievorming tegen antibiotica aanpakken’ uit Management & Techniek, gaat hierop in.

Pehestat

Zo ontwikkelde dierenartspraktijk Degudap voor pluimveehouders de tool Poultry Pehestat (Poultry PErformance and HEalth STATistics). Die moet een hulpmiddel worden in de antibioticumreductie. Het doel is om heel wat data (groei, voederconversie en ­gegevens, afkomst van de eendagskuikens, uitvalpercentage, vaccinaties, etc.) van het bedrijf bij te houden om het effect van nieuwe innovaties (rond voeder, broeierij, gene­tica) snel te evalueren en dit bij succes ook snel overal toe te passen. Hierdoor kunnen dierenartsen en pluimveehouders van elkaar leren en daar wordt op termijn de hele sector er beter van.

Alternatieven

Pluimveebedrijven worden soms benaderd met ‘wonderbaarlijke alternatieven’ voor antibiotica. Nu bepaalt de markt of deze alternatieven waardevol zijn of niet, maar dit gaat traag. Via de Pehestat zal sneller merkbaar zijn of het product goed werkt of niet, aldus het artikel. Via de tool zal ook de visuele opvolging van de technische en gezondheidsparameters op stalniveau mogelijk zijn. Het pluimveebedrijf kan ook zien waar het gepositioneerd is ten opzichte van de andere bedrijven. Op de geïnteresseerde bedrijven is begonnen met de input van de eerste gegevens. Eind 2015 worden de eerste rapporten verwacht. Door deze manier van werken zullen volgens het artikel bedrijfsproblemen op een meer doorgedreven wijze worden aangepakt, waardoor het antibioticumgebruik ongetwijfeld verder zal dalen. Bovendien mag men verwachten dat dit een positief effect zal hebben op de technische prestaties van de vleeskippen.(Bron foto: Thinkstock)