Menu
Nieuws

Aanpassing natuurschoonwet voor landgoedeigenaren

De Natuurschoonwet 1928 is van groot belang voor de instandhouding van landgoederen en het natuurschoon op die landgoederen. Maar op sommige punten is actualisering wenselijk.

false