Nieuws

Aantal melkgeiten blijft groeien

Het aantal melkgeiten in Nederland blijft toenemen, meldt het CBS. In 2020 telde Nederland 476 duizend melkgeiten, 4% meer dan een jaar eerder. In Noord-Brabant en Gelderland vind je de meeste bedrijven met melkgeiten.

Uit cijfers van de landbouwtelling van het CBS blijkt dat het aanal melkgeiten blijft goeien. Sinds 2000 is het aantal melkgeiten in Nederland bijna vervijfvoudigd, meldt het CBS. In 2020 was het aantal melkgeiten gegroeid tot 476 duizend. Dat is 4% meer dan een jaar eerder.

Schaalvergroting

Het aantal bedrijven groeit niet echt, maar door schaalvergroting neemt het aantal melkgeiten toe. Het gemiddeld aantal geiten per bedrijf is toegenomen van 117 in 2000 tot 837 in dit jaar. En als je kijkt naar bedrijven die zich volledig gespecialiseerd hebben op melkgeiten is het aantal geiten per bedrijf toegenomen van 313 in 2020 tot 1177 in 2020. Door schaalvergroeting is de hoeveelheid arbeid per melkgeit in twintig jaar tijd flink afgenomen (80% afname). In 2000 waren er 1,5 arbeidsjaareenheden per 100 melkgeiten, in 2020 was dit gedaald naar 0,3.

Afname biologische melkgeiten

Het CBS heeft ook gekeken naar het aantal bedrijven met biologische melkgeiten. Dat aantal is het laatste jaar wat afgenomen. In 2020 waren er 71 bedrijven, een jaar eerder waren er nog 74. Het aantal biologische melkgeiten bedroeg in 2020 41570, 1,4% minder dan een jaar eerder toen er nog 42172 melkgeiten waren.

De meeste bedrijven met melkgeiten vind je in Noord-Brabant (115) en Gelderland (110). In die twee provincies wordt ruim de helft van het aantal melkgeiten in ons land gehouden, aldus het CBS.

(Bron foto: WUR Fred van Welie)