Menu
Nieuws

Aardappelen telen zonder ploegen

Heeft het zin om de akker niet te ploegen voor er aardappelen op te zetten? Zakt de opbrengst niet in en wat doet niet-ploegen met de biodiversiteit, waterhuishouding en stikstofuitspoeling? Op de Aardappeldemodag gaan de Wageningse onderzoekers Janjo de Haan en Derk van Balen in op ploegen en alternatieve bewerkingsmethoden. Zeven vragen.

false

false

false