Nieuws

Aardappelteelt als specialisatie

De teelt van aardappelen op de zuidoostelijke zandgrond is niet makkelijk. De grond is droogte- en ziektegevoelig. Toch teelt akkerbouwer Jan Berkers op 200 hectare ruim 140 hectare aardappelen.

Akkerbouwer Jan Berkers heeft zich gespecialiseerd in fritesaardappelen. In de Peelregio, in het zuidoosten van Brabant teelt hij 140 hectare aardappelen, waarvan 7 hectare pootgoed, op totaal 200 hectare land, waarvan 34 hectare eigen grond. Hij hanteert een teeltrotatie van 1 op 4. Om die teeltrotatie te kunnen realiseren, moet hij vaak land ruilen met andere boeren. Omdat de grondmarkt in de regio krap is, staat die rotatie onder druk, zegt hij in het artikel 'Teelt van A tot Z in eigen hand' in vakblad Akker.

Teeltrotatie

De ruime teeltrotatie is nodig om ziekten en plagen te onderdrukken. Aaltjes vormen een groeiend probleem in de regio, zegt Berkers. Hij doelt onder meer op Meloidogyne chitwoodii, het maiswortelknobbelaaltje. Daarnaast is de regio een quarantainegebied voor wratziekte waardoor de teelt voor sommige rassen beperkt is. Berkers zou het liefst een rotatie van 1 op 5 hanteren, daarvoor zou hij een zelfde perceel minder vaak moeten huren, maar de mogelijkheden zijn beperkt. Voor de huur van een hectare land betaalt hij 1700 euro. De kostprijs van een hectare ligt rond 75.000 euro. Een goede hulp bij keuze van percelen is de website boerenbunder.nl waar je bouwplannen van percelen terug kunt vinden.

Bestrijding

De droogtegevoeligheid van de zandgrond maakt de teelt ook lastiger. In warme en droge zomers is beregening noodzakelijk. En haagwinde is een lastig te bestrijden onkruid in de teelt. In 2015 nam vakblad Management&Techniek de bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden in aardappelen onder de loep in het artikel 'Voorkomen is beter dan genezen.'

Naast aardappelen teelt Berkers nog 21 hectare suikerbieten, 10 hectare waspeen, 8 hectare tuinbonen en 21 hectare maïs. Bovendien heeft hij een eigen opslag voor 8.000 ton aardappelen.

(Bron Fotowedstrijd Groen Kennisnet Foto Michel Kleefman)