Nieuws

Aardappelteelt in de toekomst

De vraag naar aardappelen zal wereldwijd toenemen. Door verbetering van teelttechnieken, kunnen telers de opbrengst verhogen. Maar er zijn nog wel wat problemen op te lossen: snellere veredeling bijvoorbeeld.

Hoe ziet de aardappelteelt op het landbouwbedrijf van de toekomst eruit? Wat brengt de veredeling ons? En hoe ziet de gewasbescherming in de toekomst eruit? Verschillende inleiders gaven op 31 januari 2017 hun visie op de ontwikkelingen in de aardappelteelt op de studiedag van het Vlaamse Proefcentrum voor de Aardappelteelt. Gewasbescherming, bemesting en veredeling waren bijvoorbeeld aandachtspunten. Vakblad Management&Techniek doet verslag van die studiedag in het artikel 'Aardappelen telen in de toekomst'.

Gezond voedingspatroon

De aardappelteelt zoals die zich nu heeft ontwikkeld, heeft een aantal sterke punten: De productiviteit is groot door intensieve samenwerking tussen onderzoek, voorlichting en praktijk, zegt Guy Vandepoel van de Boerenbond. Maar er zijn ook nog problemen op te lossen zoals bodembeheer, regelgeving rond bemesting en gewasbescherming. Die onderwerpen komen deze studiedag later vaker naar voren.

Romain Cools van Belgapom, een organisatie voor handelaars en verwerkers van aardappelen, stelt dat de vraag naar aardappelen wereldwijd zal toenemen. Hij denkt dat de opbrengsten van aardappelen beter kunnen en verwacht dat opbrengsten van 60 ton per ha in de toekomst haalbaar moeten zijn. Hij maakt ook duidelijk dat de consumptie van aardappelen past in een gezond voedingspatroon: '100 gram aardappelen bevatten evenveel antioxidanten als drie glazen wijn of 400 gram aardbeien,' stelt hij.

Bodembeheer

De gewasbescherming is een kopzorg bij aardappelen. Bestrijding van ziekten wordt lastiger omdat gewasbeschermingsmiddelen onder druk staan. En de veredeling van aardappelen verloopt traag, veel trager dan bij andere gewassen, aldus Martin Jansen Klomp van aardappelhandelshuis HZPC. Veel aardappelrassen zijn 25 tot 50 jaar oud. Bintje is nog veel ouder, aldus Cools, meer dan 100 jaar. Hij ziet wel mogelijkheden met de CRISPR-Cas9-techniek.

De bemesting van aardappelen vraagt aandacht omdat aardappelen door hun slecht ontwikkeld wortelstelsel veel nitraat in de bodem achterlaten. Om overschrijdingen van uitspoeling door voedingsstoffen te beperken zou je over kunnen stappen op precisiebemesting, betoogt bemestingsadviseur Bart Debussche. Hij benadrukt de noodzaak van een beter bodembeheer: je moet zorgen voor voldoende organische stof in de bodems en je moet bodemverdichting of bodemcompactie beperken.

Klimaatverandering

Tot slot gaat Anne Gobin van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in op de invloed van een veranderend klimaat. Aardappelen zijn door hun zwakke wortelontwikkeling gevoelig voor droogte, hitte, wateroverlast en vorst. De verwachting is dat temperaturen zullen stijgen, dat de zomers heter worden met meer extreme regenbuien en de winter natter. Wat het effect op het gewas zal zijn, hangt er van af in welk groeifase het gewas zich bevindt.

(Bron foto: Shutterstock)