Nieuws

Aardwarmte voor glastuinbouw: de praktijk

Wat komt er kijken bij het opsporen, winnen en opslaan van aardwarmte voor je kas? Voor de tuinbouw een heel nieuwe wereld met onder meer Mijnbouwwetgeving en olie- en gasgerelateerde risico’s.

Zoals elk vakgebied zijn of haar specialisten heeft, zijn er ook geothermische operators. Via het Handboek Geothermie 2014, waarvan in november jongstleden een update is verschenen, kunnen deze operators en glastuinbouwers kennismaken met elkaars vakgebied. En in het bijzonder met de kaders, van vergunningen tot bedrijfsvoering, waarmee rekening moet worden gehouden bij aardwarmtewinning.

Het handboek bevat onder meer een inleiding in de geothermie, richtlijnen voor een Veiligheids- en Gezondheidszorgsysteem (VG-zorgsysteem) voor geothermische operators, checklisten en voorbeelden.

Primeur bij tomatenteler

Een praktisch voorbeeld is ook te lezen in de brochure Ervaringen met aardwarmte bij A+G van den Bosch. Bij dit vleestomatenbedrijf is een aantal jaren geleden besloten om kassen te gaan verwarmen met aardwarmte: 'een primeur in Nederland'. In 2006 werd gestart met het boren naar een watervoerende laag op 1.700 meter diepte. Rik van den Bosch van het bedrijf geeft in het artikel uitleg aan collega’s over de aanleg van een aardwarmte-installatie.

Kas als Energiebron

Het handboek is geschreven in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht in het kader van het programma Kas als Energiebron. Zie Energiek2020 voor de website van dit programma. Meer informatie over aardwarmte is ook te vinden op: Platform Geothermie - Wat is diepe geothermie of aardwarmte?.


(Bron foto: Thinkstock)