Nieuws

ABN Amro verwacht forse groei agritechmarkt

Personeelsschaarste, groei van de wereldbevolking en verduurzaming van onze voedselproductie zorgt voor een vergaande technologisering van de land- en tuinbouw. ABN AMRO verwacht de komende tien jaar een verdrievoudiging van de agritechmarkt.

Wereldwijd omvat de omzet voor de agritechmarkt nu zo'n € 6 miljard. Nederlandse fabrikanten hebben hierin een marktaandeel van 11,5%, zo blijkt uit een rapport van ABN AMRO. Dat de Nederlanders hier een relatief groot aandeel in hebben, komt door de sterke positie in voer- en melkrobots. De Nederlandse producenten hebben nu een omzet van € 715 miljoen en de bank verwacht dat die omzet in 2030 tot € 2,5 miljard zal stijgen. Dat is een verdrievoudiging van de groei of een groei van gemiddeld 13% per jaar.

Personeelsgebrek

Drie ontwikkelingen maken dat de technologische ontwikkeling van de landbouw in een stroomversnelling komt: personeelstekort, groei van de wereldbevolking en de noodzaak tot verduurzaming van onze voedselproductie. Het tekort aan personeel - vooral seizoenswerk - is een probleem dat al langer speelt. Nu worden personeelstekorten vaak opgevangen door arbeidsmigranten, maar de coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat het personeelsgebrek een probleem is. Door schaarste stijgen bovendien de kosten van de arbeid. Dit tekort maakt de ontwikkeling van bijvoorbeeld plukrobots of oogstrobots interessanter.

Ook het wereldvoedselvraagstuk - hoe kunnen we een groeiende wereldbevolking blijven voeden? - versnelt de ontwikkeling van agrotechnologie. De toenemende schaarste aan hulpbronnen als zoet water, organische stof en meststoffen maken duidelijk dat de huidige manier van voedsel produceren zijn grenzen heeft bereikt. Wil de aarde ook in de toekomst leefbaar blijven, dan zal voedsel duurzamer geproduceerd moeten worden.

Verduurzaming

Met de ‘Farm-to-Fork’-strategie maakt de Europese Commissie duidelijk hoe de landbouw zich zal moeten ontwikkelen: in 2030 moet het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en antibiotica gehalveerd zijn. Het gebruik van kunstmest moet afnemen met 20%. Bovendien moet op 25% van de Europese landbouwgrond voedsel biologisch geproduceerd worden. Technologische ontwikkelingen helpen die verduurzaming te realiseren.

Agrarische ondernemers maken al gebruik van robots. Niemand is meer verbaasd dat melkveehouders gebruik maken van voer- en melkrobots. Steeds vaker zetten akkerbouwers drones of bodemsensoren in voor precisielandbouw. En de ontwikkeling van oogstrobots gaan nu hard, zo blijkt uit het rapport. Zo is er een aspergerobot, die met behulp van een ondergrondse detectiemethode asperges oogst nog voor deze boven de grond komen en daardoor tot 25 handstekers vervangt.

Kennis

De fabrikanten in de agritechmarkt kunnen profiteren van de groei, maar dit zal niet vanzelf gaan. De Nederlandse producenten zullen in toenemende mate concurrentie ondervinden van producenten in andere landen. Want ook zij zien de mogelijkheden van de markt. Daarnaast is er een versnippering van kennis en kan de verbinding met het bedijfsleven beter, zo meldt het rapport. De opstellers van het rapport vinden het daarom belangrijk dat in het onderwijs aandacht besteed wordt aan de technologische ontwikkelingen. Medewerkers in de agrarische sector en studenten moeten in staat zijn agritech in de praktijk toe te passen.

(Bron foto: Shutterstock)