Nieuws

Accent Richtlijnen Goede Voeding op ziekten

Het accent van de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding komt te liggen op de relatie tussen de consumptie van afzonderlijke voedingsmiddelen en het risico van 10 chronische ziekten, aldus VoedingsMagazine.

Het zou gaan om de ziekten myocardinfarct, beroerte, hartfalen, long-, borst-, en coloncarcinoom, diabetes mellitus, chronische longziekten, dementie (en cognitieve achteruitgang) en depressie (Op weg naar de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding). VoedingsMagazine verwijst naar het Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek waarin Daan Kromhout alvast een tipje van de sluier oplicht van de richtlijnen die naar verwachting komend najaar gepubliceerd worden door de Gezondheidsraad.

Achtergronddocumenten en werkwijze

Voorafgaand aan deze publicatie worden achtergronddocumenten ter beoordeling beschikbaar gesteld voor alle belangstellenden. Hoe de documenten tot stand komen en wat de werkwijze is van degenen die werken aan de richtlijnen is te lezen in het rapport Werkwijze van de Commissie Richtlijnen goede voeding 2015. Waar de achtergronddocumenten zijn op te vragen wordt uitgelegd in het artikel Welke effecten heeft voeding op de gezondheid? op de website van de Gezondheidsraad. Hierop is ook terug te vinden voor welke documenten de commentaarronde inmiddels verstreken is, zoals voor het document aardappelen, dranken met toegevoegd suiker, vlees, et cetera.

In dit artikel is ook te lezen wat mensen zoal kunnen verwachten van de richtlijnen die gepubliceerd gaan worden. Denk aan voedingsmiddelen die een goede gezondheid bevorderen of juist een gezondheidsrisico met zich meebrengen. Wat er in ons lichaam gebeurt bij teveel of te weinig macronutriënten (koolhydraten, eiwitten en vetten) en micronutriënten (vitamines, mineralen, sporenelementen), enzovoorts.


(Bron foto: Thinkstock)