Nieuws

Acht nieuwe kennisclips Bodem en Water

Er is een groeiende belangstelling voor de bodem als productiefactor. Om de sluipende achteruitgang van bodemkwaliteit tegen te gaan, is versterking van vakmanschap rond bodembeheer belangrijk. Daarvoor zijn acht kennisclips ontwikkeld.

In de akkerbouw is sprake van een sluipende achteruitgang van de bodemkwaliteit, waardoor het opbrengend vermogen van de bodem daalt. Werd voorheen een matige bodemkwaliteit gemaskeerd door hogere bemestingsgiften, de hedendaagse bemestingsnormen maken dit niet meer mogelijk.

Ook in de melkveehouderij was de bodem nooit echt een aandachtspunt totdat ook daar toenemende problemen werden vastgesteld. Met afschaffing van het melkquotum zijn veel melkveehouders zich bewust dat bij uitbreiding van de veestapel er meer voer van eigen land moet komen met minder input.

Productiefactor

De bodem is de belangrijkste productiefactor voor de boer en de basis voor een goede productie. Daarnaast heeft de bodem ook een maatschappelijke waarde. Zo houdt de bodem water vast waardoor er minder snel wateroverlast ontstaat. Voor een goede bodem moet een boer de juiste dingen doen.

Het project Bodem en Water als duurzame productiefactoren voor akkerbouw en veehouderij, dat in 2015 is uitgevoerd, wil kennis ontsluiten om aan een goede bodem te werken. Doel van het project was het structureren van het bestaand lesmateriaal vanuit een integrale bodemvisie en ontwikkeling van inspirerende praktijkvoorbeelden. De acht kennisclips over bodembeheer zijn het resultaat van dit project.

(Bron foto: Thinkstock)