Menu
Nieuws

Acht nieuwe kennisclips Bodem en Water

Er is een groeiende belangstelling voor de bodem als productiefactor. Om de sluipende achteruitgang van bodemkwaliteit tegen te gaan, is versterking van vakmanschap rond bodembeheer belangrijk. Daarvoor zijn acht kennisclips ontwikkeld.

false