Nieuws

Acht video's over aanpak maiswortelknobbelaaltje

Een besmetting met het (bedriegelijk) maiswortelknobbelaaltje kan grote financiële gevolgen hebben voor de telers van diverse akkerbouwgewassen De aanpak ervan is lastig. Acht video's geven uitleg om deze aaltjes beter te kunnen beheersen.

Het maiswortelknobbelaaltje (Meloidogyne chitwoodi) en het bedrieglijk maïswortelknobbelaaltje (Meloidogyne fallax) kunnen schade veroorzaken in diverse gewassen zoals aardappelen, peen, schorseneer, erwt, dahlia en gladiool. De vrijlevende aaltjes veroorzaken kleine knobbeltjes op de wortels en knollen van de gewassen, waardoor de kwaliteit aangetast wordt. Een besmetting kan grote financiële gevolgen hebben door gewasschade en afkeuring van partijen. Vanwege de quarantainestatus van deze aaltjes in de Europese Unie verliezen besmette pootgoedpartijen de pootgoedstatus.

Video's

Omdat er bij telers nog relatief weinig kennis is over hoe je verspreiding van deze aaltjes kunt beperken of schade kunt voorkomen, is door Brancheorganisatie Akkerbouw in de periode van 2017 tot 2020 een Plan van Aanpak Melodoigyne chitwoodi / M. fallax (Mcf) uitgevoerd. Doel van dat pan was verdere verspreiding en ontwikkeling van de aaltjes te voorkomen en de continuïteit van de pootgoedteelt te borgen. De acht video's - die uitleg geven over de kenmerken, levenswijze en bestrijdingsmogelijkheden van de aaltjes - zijn het resultaat van dit plan.

De video's geven inzicht en praktische tips om verspreiding te voorkomen. Verschillende onderwerpen komen aan bod zoals inundatie, het onder water zetten van land. Dit is een effectieve biologische bestrijdingsmethode. Video 1 en video 2 gaan in op de kenmerken van de aaltjes en de noodzaak om de aaltjes aan te pakken. Video 3 geeft een overzicht van diverse maatregelen om de aaltjes te beheersen, zoals schoon uitgangsmateriaal, inpassing van niet-waardplanten in het bouwplan, juiste gewasvolgorde, bedrijfshygiëne en inzaai van resistente groenbemesters.

Inundatie

Video 4 legt uit hoe telers de aaltjes kunnen opsporen Video 5 is een instructievideo met uitleg over het gebruik van NemaDecide en het aaltjesschema om schadelijke aaltjes te beheersen. Het telen van de juiste resistente groenbemesters komt aan bod in video 6. Video 7 en video 8 gaan over inundatie als maatregel. Je krijgt een beeld wat inundatie is, waar het mogelijk is, tegen welke aaltjes het effectief is en wat de voorwaarden zijn voor een geslaagde inundatie. In video 8 komt akkerbouwer Frans van Dam uit Wieringerwerf aan het woord die al enkele jaren ervaring heeft met inunderen. Hij geeft aan wat belangrijk is voorafgaand aan inunderen.

(Bron foto: Sitll YouTube)