Project

Actieplan Heischrale Graslanden

Liggend Walstro - Gouwenaar via Wikimedia Commons
Bron foto: Gouwenaar, Wikimedia Commons (Wikimedia Commons, the free media repository)
Samenvatting
  • Looptijd
  • Thema
    Natuurtypen, ecosystemen, heischrale graslanden
  • Projectregeling
    MMIP Landnatuur
Meer informatie
In 2017 is het 'Actieplan redding heischrale graslanden' tot stand gekomen. Hierin staat concreet aangegeven welke acties er de komende 5 jaar moeten plaatsvinden om heischrale graslanden in Nederland te behouden.

De volledige projectomschijving en contactgegevens vind je op de website van Wageningen University & Research.

Publicaties

Links

(1)