Nieuws

Actieplan voor ernstig bedreigd Nederlands landvarken

Waar we vroeger nog drie regionale varkensrassen kenden, hebben we nu alleen het Nederlands landvarken nog. En met maar een paar levende beren wordt dit ras ernstig bedreigd. De SZH neemt actie en roept werkgroep ‘Behoud Nederlands landvarken’ in het leven.

Rasbeschrijving en historie

Het Nederlands Landvarken (NL) heeft het type van een landras. De hangende oren zijn het meest typische kenmerk van het Nederlands Landvarken. De dieren zijn wit, lang gestrekt met een iets omhoog gebogen neus. Het ras heeft een niet te brede achterhand, dus wat afgeplatte billen. Het varken heeft een hoge vruchtbaarheid en zeer goede moedereigenschappen. Het beenwerk is sterk en lang met niet te steile koten. De staart bevat een krul. Het gewicht op volwassen leeftijd is ongeveer 125-175 kg. De spekdikte is ongeveer 8-10 cm terwijl de hammen wel meer dan 15 kg kunnen wegen.

Begin 1900 bestonden er nog drie regionale varkensrassen: het Limburgs varken, het Fries varken en het Zeeuws-Vlaams varken. Het Limburgs en Fries varken zijn na de Eerste Wereldoorlog verdwenen. Het Zeeuws-Vlaams varken is als laatste inlandse varkensras in 1952 uitgestorven. Het Nederlands Landvarken was de vervanger en is tevens ontstaan als verdringingskruising van de bovengenoemde rassen.

Er is in de loop van jaren door TOPIGS gewerkt met het Nederlands Landvarken. De nog “zuivere lijn” van het Nederlands Landvarken van TOPIGS is goed gedocumenteerd en dus zeer betrouwbaar. Desondanks is er grote haast geboden omdat de zuivere NL-lijn momenteel wordt vervangen door een kruisingsproduct. Momenteel zijn er nog maar drie levende zuivere beren. In de genenbank is momenteel sperma van 73 zuivere Nederlands Landvarkenberen opgeslagen.

Actieplan: nieuwe houders

Genoeg dieren houden is van grootste belang. Een populatie van minimaal 250 zeugen met 20 beren is een mooi streven. Vanuit de bestaande varkensbedrijven (via TOPIGS) zouden oude NL-zeugen geïnsemineerd kunnen worden met zuiver NL-sperma. De biggen kunnen vervolgens worden afgezet aan de nieuwe varkenshouders die kleinschalig starten met deze zuivere NL.

Het doel van de in het leven geroepen werkgroep ´Behoud het Nederlands Landvarken´ is het behoud van genetische variatie van het Nederlands Landvarken en daarmee de unieke genetische diversiteit van het Nederlands Landvarken. Voor het houden van een gezonde populatie en het behoud van genetische diversiteit is het belangrijk om op korte termijn liefhebbers te vinden die dit ras graag zouden willen gaan houden. Met name hobbyhouders of kinderboerderijen kunnen hierin een belangrijke rol vervullen.

Contact

SZH


(Bron foto: Ad Taks)