Nieuws

Actualisatie plan van aanpak hittestress

Koeien zoeken verkoeling in de sloot - Clara Bastian via iStock
Bron foto: Clara Bastian (iStock)
Samenvatting
  • Onderwerp
    hittestress, beleid, melkveehouderij, koeien, koe
  • Interessant voor
    melkveehouders, beleidsmakers
Bekijk de bronnen
De afgelopen weken steeg de temperatuur flink. De hogere temperatuur kan leiden tot hittestress bij landbouwhuisdieren. Verschillende organisaties zijn op zoek naar mogelijkheden om de impact van hitte op vee te verkleinen. Deze initiatieven heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samengebracht in het plan van aanpak voor hittestress.

Naar verwachting worden de Nederlandse zomers heter. Dit vraag om extra kennis, regelgeving en protocollen die hittestress bij landbouwhuisdieren beperken en voorkomen. In 2022 startte daarom de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden in het plan van aanpak hittestress bij landbouwhuisdieren.

In dit plan werkt het ministerie van LNV samen met de betrokken partijen om hittestress bij dieren in de wei, de stal en in transport en slachterijen te voorkomen of beperken. In juni 2023 publiceerde zij een geactualiseerde versie die terugkijkt op de inspanningen in de periode 2022-2023 en vooruitkijkt naar verdere uitwerking van bestaande of nieuwe initiatieven.

De kernpunten van de terugblik zijn aandacht voor hittestress in weilanden, de inzet van de hittestresscheck en adviestool en de aanpak ter vermindering van hittestress tijdens transport en in slachterijen. De actuele acties zijn overzichtelijk weergegeven in drie hoofdstukken (primair bedrijf, transport en slachterijen en overkoepelende onderwerpen).

Elke actie is kort beschreven met bijbehorend doel, betrokken partijen, eindverantwoordelijk eigenaar, startdatum en deadline. Ben jij benieuwd naar initiatieven die bijdragen aan het verminderen van hittestress, lees het hele rapport dan hier.