Nieuws

Actuele kennis voor beheerders

Technische mogelijkheden en maatschappelijke ontwikkelingen beïnvloeden het werk van bos- en natuurbeheerders. Tijdens de landelijke Beheerdersdag wisselden de beheerders kennis uit. Wat kun je met drones? Hoe pak je drugsoverlast aan? En hoe betrek je jongeren in de natuur?

Op vrijdag 30 september organiseerden Bosgroepen en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) met diverse partners de nationale Beheerdersdag. Ruim 600 deelnemers maakten op landgoed Mariënwaerdt in Beesd kennis met actuele ontwikkelingen in workshops of tijdens lezingen. Veel van die informatie is nu voor iedereen beschikbaar in het Beheerdersmagazine.

Gedragscode

In dat magazine passeert een aantal uiteenlopende actuele ontwikkelingen de revue in tientallen artikelen. Zo is er aandacht voor de gedragscode bosbeheer, een hulpmiddel om bij werkzaamheden de Flora- en Faunawet na te leven. Je kunt zo aantonen dat je rekening houdt met de planten en dieren in het bos. De gedragscode geeft antwoord op vragen als 'Wanneer is iets naaldhout en mag je in de zomer werken in het bos? En wanneer mag je in het voorjaar nog hout uit het bos rijden, en mag dat dan alleen langs de paden of mag je geveld hout ook dwars door het bos uitrijden?'

Maatschappelijke ontwikkelingen

Er is aandacht voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zo hebben beheerders in Brabant in toenemende mate te maken met drugsoverlast of illegale afvaldumpingen. Op het programma stonden onder meer een Masterclass Boscommunicatie en een workshop 'Hoe betrek je jongeren bij de natuur'. Veel van de presentaties van de workshops die op het programma stonden zijn toegankelijk via de websitevan de Beheerdersdag.

Drones

Natuurlijk was er aandacht voor technische ontwikkelingen. Wat kun je met drones doen? Wat zijn de mogelijkheden? Wat mag er? En wat mag of kan niet? En ook de smartphone stond op het programma. Stichting Probos presenteerde er 70 apps die het werk van bos- en natuurbeheer makkelijker maken.

Echte beheersvragen kwamen ook aan bod. Zo was er een workshop over de ontwikkeling van een kruidenrijk grasland, was er aandacht voor invasieve exoten en voor dynamiek in het rivierengebied.

(Bron foto: Thinkstock)