Menu
Nieuws

Advies beleid Oostvaardersplassen: van natuurwaarde tot economische betekenis

In opdracht van Provinciale Staten van Flevoland heeft een externe begeleidingscommissie advies uitgebracht voor de Oostvaardersplassen. In het advies schetst de commissie niet alleen een perspectief voor maatschappelijk gedragen beheer van de grote grazers, maar is ook integraal naar alle aspecten van het gebied gekeken: van natuurwaarde tot economische betekenis.

false

(1)