Nieuws

Advies RDA: Leg gevaarlijke honden aan banden

Bij het optreden van bijtincidenten met honden spelen de eigenaar, de hond én de omgeving een rol. Beleid om zulke incidenten tegen te gaan zal alleen succesvol zijn als maatregelen betrekking hebben op al deze aspecten. Dat zegt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in een deze week verschenen advies.

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken had om het advies gevraagd omdat de maatschappelijke onrust over bijtincidenten de laatste jaren toeneemt. Het verzoek vloeit mede voort uit de zienswijze 'Verantwoord honden houden' van de RDA uit 2013.

Op hoofdlijnen stelt de RDA de volgende maatregelen voor om de risico’s van ernstige hondenbeten te beperken:

Maatregelen

 • Geef meer laagdrempelige voorlichting en versterk de bewustwording over veilige omgang van kinderen en honden;
 • In de publieke ruimte moet een HR-hond kort aangelijnd zijn en in losloopgebieden gemuilkorfd. Gemeenten kunnen een gebiedsverbod overwegen voor HR-honden of voor bepaalde gebieden een muilkorfgebod instellen;
 • De houder van een HR-hond is verplicht maatregelen te treffen opdat het dier altijd op het eigen terrein blijft;
 • De eigenaar moet met iedere HR-hond een gehoorzaamheidscursus doorlopen bij een erkende hondenschool;
 • Gemeenten wordt geadviseerd een houd- en/of locatieverbod af te kondigen aan eigenaren van honden die twee keer betrokken zijn bij een bijtincident;
 • HR-honden die mensen of andere honden hebben gebeten, met ernstige verwondingen als gevolg, moeten zonder meer worden geëuthanaseerd;
 • Een aantal gemeenten heeft voor HR-honden al specifieke maatregelen genomen en huisvestingseisen geformuleerd en de Raad beveelt aan om best practices landelijk uit te wisselen;
 • Burgers die een gevaarlijke situatie willen melden moeten dit laagdrempelig en anoniem in de eigen gemeente kunnen doen;
 • Zorg dat het Wetboek van Strafrecht consequent wordt toegepast bij bijtincidenten, en dat het ophitsen van honden niet alleen tegen mensen maar ook tegen dieren strafbaar wordt.

Lijst met HR-rassen

 • Aanbevolen wordt om een expertgroep een dynamische lijst met HR-hondenrassen op te laten stellen op basis van een consistente en transparantie inschatting van kans op en impact van beten. Ook lookalikes (honden zonder stamboekpapieren) en kruisingen met deze rassen staan op de lijst. Geadviseerd wordt om deze lijst elke vier jaar te actualiseren;
 • Koppel aan de HR-lijst, via gemeentelijke regelgeving, aanvullende (preventieve) houderijvoorschriften zoals muilkorven, aanlijnen, gebiedsverboden en de zorg voor een ontsnappingsveilig erf of verblijf en formuleer en implementeer extra maatregelen om de aanschaf en houderij van HR-honden te ontmoedigen.

Registratie en analyse

 • Meten is weten: zorg voor geactualiseerde en betrouwbare gegevens over hondenbeten, gericht op mensen en dieren, over de rol van verschillende hondenrassen/typen en eigenaars hierbij en over de context waarin ernstige bijtincidenten plaatsvinden;
 • Versterk ook de identificatie én registratie van honden door dit bijvoorbeeld uitsluitend door de dierenarts te laten verrichten. Dit geldt ook voor het overschrijven van honden die van eigenaar wisselen.

(Bron foto:RDA_Shutterstock)