Nieuws

Advies voor duurzame teelt van witlof

Om aan de voorwaarden voor geïntegreerde gewasbescherming in de witlofteelt te voldoen, zijn er verschillende regels voor de wortelteelt op het veld en de trekkerij in de schuur. Een brochure biedt tips.

Sinds dit jaar moeten alle telers geïntegreerde gewasbescherming toepassen, als gevolg van de Europese Richtlijn voor het duurzaam gebruik van pesticiden. Voor witloftelers geldt dat ze daarbij zowel aan de voorwaarden van vollegrondsgroenteteelt moeten voldoen, voor de wortelteelt, als aan die van glasgroenteteelt, voor de bewaring en trekkerij binnen. Toch is dit zeker haalbaar, stelt Management & Techniek in het artikel IPM toepassen in de witloofteelt (maart, 2014).

Stappenplan

Het artikel beschrijft de stappen die je als teler doorloopt om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te minimaliseren, oftewel Integrated Pest Management (IPM) toe te passen. Preventie van ziekten en plagen in de witlofteelt is de eerste stap, waarbij de juiste keuze voor perceel en witlofras van belang is. Vervolgens moet de teelt gemonitord worden door waarnemingen op het veld. Bij de eerste signalen van ziekten of plagen, kunnen beheersingsmaatregelen ingezet worden. En: ingrijpen hoeft niet altijd. Pas in laatste instantie komen chemische gewasbeschermingsmiddelen in beeld. De inzet van chemische middelen moet ten slotte worden geregistreerd.

Informatie en tips

De Vlaamse nationale Proeftuin voor Witloof en onderzoeksbureau voor de land- en tuinbouw Inagro formuleerden tips voor witloftelers om te voldoen aan de IPM-voorschriften voor duurzame teelt. De brochure Witloof en IPM biedt witloftelers achtergrondinformatie en een praktische leidraad, met aandachtspunten voor elk stadium van witlofteelt: de wortelteelt, de bewaring van de wortelen en de trekkerij. Bij de brochure horen ook de checklisten voor vollegrondsgroenteteelt en glasgroenteteelt.


(Bron foto: PublicDomainPictures)