Nieuws

Afdekdoek in de strijd tegen Japanse duizendknoop

Bestrijding van Japanse duizendknoop is lastig. Veel methoden leveren niet het gewenste resultaat. Maar uit een praktijkproef in Zeewolde blijkt dat twee jaar afdekken met waterdoorlatend doek goed werkt.

Japanse duizendknoop wordt beschouwd als een invasieve exoot. De plant is schadelijk omdat hij door zijn grote groeikracht een negatief effect heeft op de biodiversiteit. Daarnaast kunnen de wortels zorgen voor schade aan verhardingen, rioleringen, funderingen, dijken en taluds van watergangen.

Het gaat eigenlijk om drie soorten duizendknoop: de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse (F. sachalinensis) en Boheemse duizendknoop (F. x Bohemica). De soorten zijn in het begin van de 19e eeuw in Nederland als tuinplant geïntroduceerd en hebben zich de laatste decennia verspreid over het hele land.

Praktijkproef

Bestrijding is lastig. Maar vakblad Stad + Groen meldt in het artikel 'Japanse duizendknoop laat zich inpakken' dat afdekken met een waterdoorlatend doek goed lijkt te werken. In Zeewolde is in samenwerking met het bedrijf Rootbarrier op een perceel van zo'n 500 vierkante meter een praktijkproef uitgevoerd.

Afdekken

Voordat je het doek over de planten legt, knip of maai je eerst de planten af. De bovenste tien centimeter grond wordt gefreesd, waarna het doek er overheen gelegd wordt. Bovenop dit doek komt nog een laag schone grond van zo'n 20 cm dik. De wortels onder het doek zullen wel weer uitlopen, maar door gebrek aan licht stopt het fotosyntheseproces. Na verloop van tijd zal de groeikracht in de wortels verloren gaan. Uit het artikel blijkt dat de wortels pas na twee jaar bruin en zacht worden. Die wortels zullen op den duur afgebroken worden.

Andere methoden

Het afdekdoek lijkt goed te werken, maar je moet dan wel zorgen dat de naden goed afgedicht worden. En het is wat lastig op percelen met obstakels zoals bomen, elektriciteitshuisjes of bankjes. Mogelijk dat je de plant rond die obstakels met andere methoden aanpakt, zoals een heetwaterbehandeling of een zuigtechniek waarmee je wortels kunt wegzuigen.

Na de ervaringen met de eerste praktijkproef in Zeewolde zijn er meer gemeenten die belangstelling hebben, zegt Bart van der Hart van het bedrijf Rootbarrier. Hij krijgt vragen van andere gemeenten.

(Bron foto: Salicyna [CC BY-SA 4.0], from Wikimedia Commons)