Nieuws

Afkalfproces in beeld

Hoe zie je aan een koe dat die gaat afkalven? En wat moet je doen als het geboorteproces niet op gang komt? Dat zie je in twee webinars die geproduceerd zijn door het CIV Melkveehouderij en het Nationaal Veeteelt Museum.

De eerste webinar brengt het geboorteproces in beeld. Je ziet kenmerkende gedragsverschijnselen van een koe vlak voor het afkalven. Zo zondert de koe zich wat af. Je ziet bijvoorbeeld dat de banden van de koe zakken en het kruisbeen omhooggaat. En ongeveer een halve dag voordat een koe gaat kalveren, zakt ook de temperatuur.

Verzorging

In de video wordt stil gestaan bij mogelijke complicaties. Zo kan een koe in stuitligging liggen, ligt een voorpoot niet naar voren of ligt de kop teruggeslagen. Aan de hand van dia's zie je wat je kunt doen.

Het kan ook zijn dat de geboorte niet opschiet omdat de baarmoeder gedraaid is. Op dat moment moet je de dierenarts bellen. Het kan ook zijn dat het geboorteproces niet op gang komt of dat het kalf te groot is. Een keizersnee kan een oplossing zijn. Aansluitend besteedt de video nog aandacht voor de verzorging van kalf en koe nadat het kalf geboren is.

Abnormale kalveren

In een tweede video worden voorbeelden van abnormale kalveren bij geboorte getoond. Soms is er sprake van een constructiefout. Af en toe is een afwijking te wijten aan een erfelijke afwijking of infectie tijdens de dracht.

Deze video’s zijn tot stand zijn gekomen op initiatief van het CIV Melkveehouderij in samenwerking met het Nationaal Veeteelt Museum.

(Bron foto: Still YouTube )