Nieuws

Afleiding en daglicht verbeteren welzijn van varkens

Wageningen UR onderzocht twee verschillende onderwerpen om het welzijn van varkens te verbeteren: afleidingsmateriaal en daglicht in de stal.

Afleidingsmateriaal

Varkens zijn nieuwsgierig en hebben dus afleidingsmateriaal nodig om te zorgen dat ze zich niet gaan vervelen. Wageningen UR heeft door een studente van de TU Delft laten onderzoeken wat het beste speelgoed voor varkens is. Eerst onderzocht zij wat varkens eigenlijk willen: ontdekken, wroeten, bijten, enzovoort. Daarna bedacht zij verschillende soorten speelgoed en testte deze in de praktijk. Uiteindelijk blijkt Sproot het aantrekkelijkst voor varkens. Sproot bestaat uit een aantal lagen die aan een metalen buis geregen zijn. De varkens kunnen deze lagen onderzoeken en slopen.

Daglicht

Daglicht in de stal is prettig voor mens en dier. Zomaar een raam in de muur metselen is echter geen goede oplossing. Varkens zijn gevoelig voor hitte en zonnebrand. Wageningen UR organiseerde een rondetafelgesprek om de knelpunten en oplossingen te bepalen. Door schaduw te creëren kunnen problemen met direct zonlicht voorkomen worden. Bij nieuwbouw zijn er verschillende mogelijkheden om te zorgen voor daglicht in de stal. De verhoging van de bouwkosten blijken vaak mee te vallen.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)