Nieuws

Afname verkoop en gebruik antibiotica

Het vaccineren van een schaap via Beeldbank WUR
https://brandportal.wur.nl/media/ (Beeldbank WUR)
Samenvatting
  • Onderwerp
    antibiotica
  • Interessant voor
    veehouders, dierenartsen
Bekijk de bronnen
De verkoop van antibiotica in de veehouderij is met 77% gereduceerd ten opzichte van 2009. Ook het antibioticagebruik op veehouderijen is in 2022 ten opzichte van 2021 afgenomen. Dit terwijl de omvang van de veestapel in al die jaren vrij stabiel is gebleven. Dat staat te lezen in het rapport de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel; editie 2023.

In het rapport Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel: editie 2023 beantwoorden Wageningen University & Research (WUR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de vraag: Hoe staat de groene sector ervoor in 2023? Daaruit blijkt dat de toegevoegde waarde van het totale Nederlandse agrocomplex in 2021 circa 57 mld. euro bedraagt. De werkgelegenheid groeide tot 600.000 arbeidsjaren in 2021. Het akkerbouwcomplex is met een toegevoegde waarde van ruim 28 mld. euro in 2021 opnieuw het grootst binnen het totale agrocomplex.  

Lees meer over de voornaamste ontwikkelingen in de groene sector in het 176-pagina’s tellend rapport. Er is ook een nieuwe website waar de relevante data over landbouw, natuur en voedsel te vinden zijn.  

Meer over de staat van landbouw, natuur en voeding

(10)
Bijna vijf op de tien boeren halen inkomsten uit verbreding Nederlanders kopen minder voedsel met keurmerk door prijsstijgingen Productiewaarde tuinbouw daalde 3 procent Forse groei areaal graan en consumptieaardappelen Groei biologisch landbouwareaal zet door Lichte uitbreiding areaal onder glas, stabilisatie aantal bedrijven Groot deel van waterlichamen bereikbaar voor vissen in 2027 Weidegang lijkt te stabiliseren Weidevogelbeheer populairste vorm van agrarisch natuurbeheer Afname verkoop en gebruik antibiotica