Nieuws

Afrika voorbeeld voor Europees natuurbeheer

Afrikaanse natuurorganisaties weten geld te verdienen aan wilde natuur. In Europa wordt natuur vaak gezien als kostenpost. Dit thema is uitgebreid behandeld tijdens het symposium ‘The Business of Nature Conservation, What Europe can learn from Africa’.

Met dit symposium, dat plaatsvond op 8 maart, is het kigoproject ‘European Nature Entrepreneur’ op 8 maart 2012 officieel van start gegaan. In dit project ontwikkelen Helicon Opleidingen, Hogeschool Van Hall Larenstein en Wageningen University samen met onder andere Rewilding Europe een nieuw onderwijsprogramma.
Rewilding Europe streeft naar een wilder Europa, met meer ruimte voor grote groepen grazers en roofdieren, ruimte voor wildernis en voor de daarbij behorende natuurlijke processen. Voormalige plattelandsgebieden waar de bevolking vandaan wegtrekt kunnen hier volgens de organisatie goed voor worden ingezet.

Conservation enterprises

De afgelopen 20 jaar verrichtte een aantal Afrikaanse natuurorganisaties pionierswerk op dit gebied. Dit gebeurde onder andere door het opzetten van zogeheten ‘conservation enterprises’; commerciële activiteiten, waarvan de winst ten goede komt aan natuurbeheer. Dit is precies waar in Europa ook steeds meer behoefte naar is. De leermomenten van de Afrikaanse projecten kunnen door het goede contact direct worden meegenomen in het onderwijs. Zo bleek met name een breed draagvlak van de lokale bevolking cruciaal. Door het ontwikkelen van een programma met onder andere stage- en onderzoeksplaatsen in de verschillende voorbeeldprojecten van Rewilding Europe kunnen we de natuurbeheerders van de toekomst precies de balans tussen mens en natuur leren ontdekken.


(Bron foto: Thinkstock)


Contact

(1)