Menu
Nieuws

Afval als aanknopingspunt voor circulaire economie

Wil je de sierteeltsector verduurzamen, dan moet je ook aandacht besteden aan afval. Hergebruik van afval biedt kansen voor een circulaire economie zo bleek tijdens een jubileumbijeenkomst van het Vlaams Milieuplatform Sierteelt.

false