Nieuws

Afval als aanknopingspunt voor circulaire economie

Wil je de sierteeltsector verduurzamen, dan moet je ook aandacht besteden aan afval. Hergebruik van afval biedt kansen voor een circulaire economie zo bleek tijdens een jubileumbijeenkomst van het Vlaams Milieuplatform Sierteelt.

Voor de circulaire economie, een economie waarbij je de materialenstromen sluit, moet je, als het om afval gaat, leren denken in kansen. Dat betoogt vakblad Sierteelt&Groenvoorzieningen in het artikel ‘Circulaire economie ook voor land- en tuinbouw‘. Het vakblad was aanwezig tijdens een jublieuembijdeenkomst van het Vlaams Milieuplatform Sierteelt (VMS), een platform dat de verduurzaming in van de sierteeltsector in België stimuleert. Afval was het thema van die bijeenkomst.

Afvalverwerkers

De afvalverwerkers van de RENEWI-groep maakten duidelijk welke mogelijkheden er zijn. De afvalbeheerders van die groep werken in negen verschillende landen en beschikken zo over veel kennis. De groep heeft een drieledige opdracht als het om afvalverwerking gaat: het verminderen van afval, het vermijden van vervuiling en het voorkomen van onnodig gebruik van eindige natuurlijke bronnen.

Hergebruik

Door de Vlaamse overheid worden de afvalbeheerders verplicht uit het restafval 18 afvalstromen te halen zoals papier, metaal, plastic, glas, houtsnippers, compost, energie, brandstof en andere producten. Die 18 verschillende stromen kun je op verschillende manieren verwerken: Houten verpakkingen kun je versnipperen zodat je ze kunt verwerken tot spaanplaat of kattenbakkorrels. Verfafval wordt verwerkt tot grijze of witte verf. En van PMD-afval (plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons) worden fleeces gemaakt.

Voor het organisch afval zijn er ook mogelijkheden. Zo kun je groenafval composteren en voedingsafval kun je omzetten naar waardevolle eiwitten die je weer kunt gebruiken als grondstoffen voor cosmetica.

Tuinbouw

De federatie GO4CIRCLE liet zien dat er ook voor de tuinbouw mogelijkheden liggen. GO4CIRCLE is een federie van 220 bedrijven die als doel heeft productieprocessen zodanig te veranderen dat een overstap naar een circulaire economie mogelijk is.
Er wordt in Vlaanderen al heel wat afval gerecycled stelt GO4CIRCLE: 70% van het huisafval, 80% van het bedrijfsafval, 80% van de verpakkingen en 100% van het glas. Daarnaast wordt er nog veel organisch afval geproduceerd: bijna 70 kg groenafval en 40 kg GFT per inwoner.

Afval scheiden

Om het recycling-proces nog efficiënter te maken, zou je afval nog beter moeten scheiden. Zo zou je bedrijfsafval beter door gespecialiseerde bedrijven kunnen laten ophalen. In de tuinbouwsector zijn verschillende initatieven om de afvalberg te verkleinen bijvoorbeeld door gebruik te maken van biodegradable potten en folies of te zorgen dat plantentrays meer malen gebruikt worden.

(Bron foto: Shutterstock)