Nieuws

Afvalscheiding kan nog beter

Nederland loopt voorop als het om scheiden van afval gaat. Maar de scheiding is nog niet optimaal. Bij een betere scheiding zou je afval veel beter kunnen verwerken of recyclen.

Nederland loopt in Europa ruimschoots voorop bij het inzamelen, scheiden en recyclen van huishoudelijk afval, schrijft Wageningen World in het artikel 'Er is nog veel te winnen'. We scheiden glas, papier, textiel, gft en in veel gevallen ook kunststofverpakkingen. Maar de scheiding is nog niet optimaal waardoor de verwerking lastig is.

Afvalscheiding

Wil je kunststofverpakkingen goed kunnen verwerken, dan moet je ze sorteren op materialen zoals polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) of polyethyleentereftalaat (PET). Dat kan deels mechanisch, maar er blijven altijd reststromen of vervuild kunststof over die naar de verbrandingsoven gaan.

Kunststoffen

Uit cijfers van 2014 blijkt dat er toen in Nederland 340 mln. kilo nieuwe verpakkingskunststof op de markt is gebracht. Daarvan werd 130 mln. kilo ingezameld waarvan 77 mln. kilo gerecycled kunststof werd geproduceerd. Iets meer dan de helft, 44 mln. kilo bestond uit mengkunststof en folies, terwijl er maar 33 mln. kilo hoogwaardige nieuwe kunststoffen als PET, PP en PE werden geproduceerd.

Je kunt het probleem natuurlijk ook aanpakken door over te stappen op biologisch afbreekbare plastics, maar die plastics zijn nog veel duurder en nemen nu misschien een half procent van de markt in. Je zou die plastics kunnen composteren. Maar afvalverwerkers zijn bang dat daardoor het gft-afval vervuilt.

Compost

Het gft-afval wordt nu in veel gevallen vergist of gecomposteerd en zo verwerkt tot biogas of compost. Maar je zou dat afval ook kunnen gebruiken om er hoogwaardiger grondstoffen van te produceren. Via fermentatie zou het mogelijk zijn polyhydroxyalkanoaat (PHA) te produceren dat je kunt gebruiken als grondstof voor bioplastics.

Een betere afvalverwerking begint met een betere scheiding. Onderzoeker Karin Molenveld ziet dat bij consumenten het bewustzijn van het nut van gescheiden afvalinzameling toeneemt, maar het is nog niet perfect. Het zou beter kunnen door combinaties van verpakkingen te vermijden. Een meerlaagse folieverpakking kun je achteraf niet scheiden.

(Bron foto: Shutterstock)