Nieuws

Afwisselende bijeenkomst De Oerakker

Op 18 november kwamen 30 deelnemers van Stichting De Oerakker bijeen voor de jaarlijkse najaarsbijeenkomst. De presentaties gaven een beeld van gevarieerd gebruik van oude rassen. In een workshop werd het beschrijven van spelt onder de loep genomen.

Stichting de Oerakker bestaat uit ongeveer 100 initiatieven die zich bezighouden met behoud en gebruik van oude rassen. Jaarlijks wordt in Wageningen een bijeenkomst georganiseerd waarbij informatie uitgewisseld wordt over verschillende activiteiten.

Alex Wieland vertelde over oude graanrassen en akkernatuur in Zeeland. Met name de samenwerking tussen verschillende organisaties en verschillende projecten kwam aan bod. Van de oogst worden verschillende producten gemaakt, om informatie te verschaffen en inkomsten te genereren. Zo worden de opbrengsten van het tarwe tripel Patrijske gebruikt in projecten die biodiversiteit bevorderen.

Henk van Berkel vertelde over het Smaakmuseum. Op de Bijenakker worden oude gewassen en rassen geteeld en verkocht, en is ook de samenwerking aangegaan met Creative Chef Jasper Udink ten Cate. Het museum streeft naar meer bewustwording over echt eten, smaak, eetculturen en biodiversiteit.

Francine van Rossem deed als voorzitter van het project Erfgoedzaden verslag van het eerste pilotjaar. Het CGN heeft op basis van de Oranje Lijst en in samenwerking met De Oerakker en veredelaars, een canon van 400 rassen samengesteld die voor 1950 belangrijk zijn geweest. Hiervan zijn 200 rassen nog in de handel. Het Erfgoedzaden project richt zich op de overige 200 rassen. Materiaal wordt bij genenbanken opgevraagd en zal door belangstellenden vermeerderd en beschreven worden.

Chris Kik vertelde over het beschrijven van rassen: waarom is dit nodig en waar moet je naar kijken? Tijdens de workshop werd onder leiding van Ko de Haan, gepensioneerd rassenonderzoeker, aren van spelt beschreven volgens het officiële protocol voor tarwe. Dit protocol is internationaal vastgesteld om de onderscheidenheid, uniformiteit en stabiliteit van rassen te beoordelen. Het viel niet altijd mee om de eigenschappen goed te beoordelen, maar de aanwezigen gingen enthousiast aan het werk en kregen de smaak van het beschrijven te pakken.

Alle presentaties zijn beschikbaar via: http://www.deoerakker.nl/leden/notulen.htm

(Bron foto:CGN)