Nieuws

Agrarische economische trends samengebracht

LEI Wageningen UR rapporteert jaarlijks in december over de economische ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. Eind vorig jaar lanceerde zij de site Agrimatie waarop de rapportages voortaan, per sector, te vinden zijn. De inkomens per ondernemer lopen flink uiteen.

Uit de informatie op de website is op te maken, zie daarvoor ook een nieuwsbericht op de site van Wageningen UR, dat akkerbouwbedrijven en pot- en perkplantenbedrijven beduidend meer inkomsten genereerden in 2013 dan bedrijven in andere sectoren.

Het inkomen van akkerbouwbedrijven in 2013 is ten opzichte van 2012 wel flink gedaald. Had een akkerbouwer in 2012 gemiddeld 106.000 euro aan inkomsten, in 2013 is dat gedaald naar 78.000 euro (inkomen gerekend naar onbetaalde arbeidsjaareenheid).

Flinke inkomstenstijging melkveehouders

De inkomensdaling in 2013 ten opzichte van 2012 gold voor vrijwel elke agrarische ondernemer. Alleen de opengrondsgroentenbedrijven en melkveebedrijven zagen hun inkomen gemiddeld stijgen van respectievelijk 34.000 naar 38.000 euro en van 22.000 naar 40.000 euro. Vleesvarkenhouders geneerden in 2013 evenveel inkomsten als in 2012, namelijk 36.000 euro. Het gemiddelde inkomen van alle agrarische ondernemers was in 2013 42.000 euro (in 2012: 44.000 euro).

Inkomsten onder nulpunt

Voor leghennenhouders was 2013 een zeer teleurstellend jaar. Zij zagen hun inkomsten dalen van 104.000 euro tot onder het nulpunt; min 103.000 euro. In het nieuwsbericht wordt uitgelegd dat de combinatie van lagere eierprijzen, gestegen voerkosten en de verplichte omschakeling van traditionele kooihuisvesting naar alternatieve huisvesting hieraan ten grondslag hebben gelegen.

Dit wordt ook uitgelegd op de website Agrimatie; een dienst van het LEI is immers dat specialisten toelichting geven op de cijfers. Klik je op de site op een sector, dan worden grafieken getoond met daarbij interpretaties van de cijfers. Elke sector opent met grafieken en cijfers over de structuur van de sector; denk aan aantal bedrijven en aantal dieren per bedrijf.

Steeds minder varkenshouders

Zo laten de overzichtelijk gepresenteerde gegevens zien dat de varkenshouderij in zwaar weer verkeert. In het nieuwsbericht wordt hieraan extra aandacht gegeven, met de opmerking dat het aantal varkensbedrijven onverminderd daalt: ‘In 2013 zijn er nog circa 5.500 bedrijven met varkens in Nederland, bijna 7% minder dan in 2012. Sinds 2000 is zes op de tien varkensbedrijven gestopt’.

Indicators per sector en thema

De structuur (aantallen dieren/bedrijven) is 1 van de indicators; per sector kan worden doorgeklikt naar diverse cijfers/indicators, denk aan 'Concurrentiepositie', 'Arbeid' en 'Dierenwelzijn'*. De indicators zijn onderverdeeld in de thema's ‘Algemeen’, ‘Economie’, ‘Maatschappij’ en ‘Milieu’. De gegevens over 2013 zijn ook nog eens terug te lezen in het samenvattende rapport ‘Actuele ontwikkeling land- en tuinbouw in 2013’ (voor 2012, zie het rapport ‘Actuele ontwikkeling van resultaten en inkomens in de land- en tuinbouw in 2012’).

* De indicators zijn (per thema): Structuur, Ruimtelijke verdeling, Duurzaamheid, Biologische landbouw, Verbreding (Algemeen), Economisch resultaat, Bezittingen en schulden, Prijzen, Concurrentiepositie, Handel en Afzet, Macro economie, Innovatie (Economie), Arbeid, Draagvlak en imago, Voedselveiligheid, Dierenwelzijn, Ruimtelijke kwaliteit (Maatschappij) en Klimaat, Energie, Nutriënten, Gewasbescherming, Fijn stof, Water, Plantgezondheid en Biodiversiteit (Milieu).


(Bron foto: Jan Nijman)