Nieuws

Agressiviteit van Phytophthora onderschat

De agressiviteit van Phytophthora, de veroorzaker van aardappelziekte, wordt door veel telers onderschat, meldt vakblad Management&Techniek. In een artikel worden de ontwikkeling van nieuwe stammen, de kans op infecties en de bestrijdingsaanpak besproken.

Phytophthora infestans, de veroorzaker van aardappelziekte, kan veel schade in aardappelen veroorzaken. In 2017 verliep het seizoen vlot, maar het venijn zat hem in de staart, meldt vakblad Management&Techniek. In het artikel 'We moeten de plaag een stapje voor zijn' wordt gewasbeschermingsexpert Stef Dierickx van Belchim geïnterviewd die ingaat op de verschillende aspecten van deze ziekte.

Stammen

Van Phytophthora zijn er verschillende stammen. Die stammen verschillen in gevoeligheid voor de ingezette fungiciden. Daarom is het zinvol in beeld te krijgen met welke stammen je te maken hebt. Op het proefbedrijf van Belchin worden de stammen in kaart gebracht, waarbij het bedrijf samenwerkt met het netwerk Euroblight. Uit het artikel blijkt dat er in de loop van het seizoen een enorme variatie was in de aanwezige stammen. Dierickx concludeert dat Phytophthora sterk aan het evolueren is en dat telers daar conclusies uit moeten trekken.

Besmetting

De verschillende stammen verschillen niet alleen in gevoeligheid voor bestrijdingsmiddelen, ook in de omstandigheden waarbij ze zich kunnen ontwikkelen. Er zijn typen die zich al bij 8 °C kunnen ontwikkelen, of juist bij 30 °C. Sporen kunnen zich zo ontwikkelen op het moment dat je het niet verwacht. Telers worden dan onverwacht geconfronteerd met een aantasting. Sporen kunnen makkelijk naar de grond spoelen en zo de knollen besmetten.

Knolphytophthora

Besmet pootgoed kan een belangrijke bron voor besmetting van het gewas zijn. In een jaar met veel knolphytophthora vind je besmetting ook terug in het pootgoed. Er zijn altijd knollen waar je bijna geen aantasting in ziet, aldus Dierickx. Hij raadt telers aan om het gewas daarom heel goed te monitoren. Hij vindt dat veel telers de agressiviteit van Phytophthora onderschatten.

(Bron foto: Shutterstock)