Nieuws

‘Agrifood’sector licht positief beoordeeld

Uitgedrukt in ‘maatschappelijke waardering’ krijgt de ‘agrifood’sector een licht positieve beoordeling. Dit blijkt uit onderzoek van de eerste Agrifoodmonitor. ‘Wat je meet, wil je verbeteren’, aldus Paul Jansen van de Topsector Agri&Food.

Jansen, trekker van de uitvoeringslijn Maatschappelijke Waardering, stelt op de website Topsectoren.nl: 'Dat de sector het initiatief neemt om te meten is wellicht nog belangrijker dan de uitkomsten’. De sector doet dit door periodiek onderzoek te verrichten; uitgevoerd door LEI Wageningen UR.

De uitkomsten worden gebruikt om de waardering te vergroten, is te lezen op de topsectorensite.

Weinig verbondenheid

Uit de eerste monitor blijkt dat mensen zich weinig verbonden voelen met de agrifoodsector. De minste verbondenheid is er met de intensieve veehouderij. Ook betreffende maatschappelijke waardering scoort deze subsector met een ‘neutrale’ waardering het laagst. De subsectoren akkerbouw en tuinbouw worden momenteel ‘licht positief’ beoordeeld op het vlak van maatschappelijke waardering.

De genoemde maatschappelijke waardering is gemeten naar ‘perceptie van bijdrage’ op een aantal terreinen. De perceptie per terrein: economie en maatschappij – neutraal, voedselveiligheid – licht positief, oprechtheid sector – licht positief en heersende mening in sociale omgeving – licht positief.

Burger steeds bepalender

In het artikel op de topsectorensite, waarin deze resultaten genoemd staan, vertelt Jansen dat de sector zich realiseert dat burgers in toenemende mate de toekomst van de sector bepalen en dat voldoende maatschappelijk draagvlak ‘absoluut noodzakelijk’ is. Jansen legt in het artikel uit wat de komende actiepunten zijn op dit vlak.


(Bron foto: Thinkstock)