Nieuws

Agrivoltaics integreert akkerbouw met hernieuwbare energie

Samenvatting
  • Onderwerp
    Agrivoltaics, Integratie Akkerbouw En Zonnepanelen
  • Interessant voor
    Akkerbouwer, Vollegrondstuinder, Terreinbeheerder
Bekijk de bronnen
Zonneparken worden steeds vaker aangelegd op landbouwgrond. Onderzoek laat zien dat met je met de combinatie van akkerbouw en hernieuwbare energie meer rendement kan halen.

In 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dat is energie die afkomstig is uit natuurlijke bronnen en steeds kan worden aangevuld. Denk aan energie uit zon, wind, water, biomassa of uit de bodem. Vele boerenbedrijven beschikken over grote stukken grond met meerdere natuurlijke bronnen. De ideale plek om te starten met het opwekken van duurzame energie. Uit cijfers van PPS Landbouw blijkt dat bij de helft van de initiatieven op gebied van hernieuwbare energie een boer betrokken is. Bovendien heeft 25 procent van de boeren al zonnepanelen.

Agrivoltaics biedt nieuwe kansen

Er zijn partijen die meedenken met de boerenbedrijven en aan het experimenteren zijn met zonnepanelen. Een goed voorbeeld daarvan is het co-ontwikkelen van een terrein voor zowel landbouw als voor het opwekken van zonne-energie via fotovoltaïsche cellen: Agrivoltaics. Neem het initiatief van TNO. Zij doen onderzoeken met zonnepanelen die tussen de gewassen geplaatst kunnen worden. Panelen die meedraaien met de zon. Hierbij houden ze rekening met de impact op de leefomgeving en de bijdrage aan de biodiversiteit.

De Wageningen Universiteit is in samenwerking met o.a. GroenLeven een onderzoek gestart naar de integratie van agrovoltaics in frambozenteelt in het Sunbiose project, omdat deze teelt zich zonder grote aanpassingen voor leent voor de toepassing van zonne-energie.

Zonne-energie op het dak

Agrivoltaics biedt nieuwe mogelijkheden, maar er zijn natuurlijk al veel agrarische ondernemers die met zonne-energie werken. De twee meest gangbare mogelijkheden om zonne-energie in te zetten op een boerenbedrijf zijn door gebruik te maken van de schuur- en staldaken of van ongebruikte grond. Staldaken kunnen vaak volledig benut worden voor zonnepanelen. Wanneer er meerdere stallen zijn, is het oppervlakte dat benut kan worden genoeg om niet alleen het eigen bedrijf maar bedrijven in de omgeving te voorzien van energie. Het is ook mogelijk om hier een SDE-subsidie voor aan te vragen. Wanneer je grond bezit waar om wat voor reden dan ook niet op geteeld kan worden, zou er een zonnepark geplaatst kunnen worden. Het betrekken van omwonenden is een belangrijke succesfactor in hernieuwbare energieprojecten. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een deel te verhuren of te leasen. Bedrijven of woningen uit de omgeving huren dan een deel van een het dak of van het park om zichzelf van energie te voorzien.

Kleinschalige windenergie als alternatief

Een andere mogelijkheid om energie op te wekken, is door het plaatsen van een boerderijmolen. Deze relatief kleinschalige windmolen is speciaal ontwikkeld voor boerderijen. De molen genereert ook in de winter een grote hoeveelheid energie. De masten zijn er in verschillende hoogten. Dit omdat er in veel gemeenten nog restricties worden gesteld aan het mogen plaatsen van deze molens. En ook voor netbeheerders is het nog een grote uitdaging om te voorzien in aansluitingen.

Foto: frambozenteelt onder zonnepanelen (Sunbiose)